Tervisielegging ontwerpbesluiten UWDH uitgesteld

02-12-2022 925 keer bekeken 0 reacties

Kortgeleden heeft de Raad van State een aantal uitspraken gedaan gekoppeld aan de stikstofproblematiek. Wat dat betekent voor het vergunningentraject om het project UWDH mogelijk te maken, is nog niet duidelijk. Dat gaan we nu onderzoeken. Daarvoor is aanvullend tijd nodig.

Onze planning was erop gericht om in het najaar van 2022 ter visie te gaan met verschillende ontwerpbesluiten voor het project. Deze tervisielegging stellen we nu uit. Dit betekent ook dat diegenen die gereageerd hebben op het Voorontwerp bestemmingsplan nog even moeten wachten op antwoord. Dat antwoord komt samen met de tervisielegging. Zodra meer bekend is over de voortgang, plaatsen we een nieuwsbericht op deze website.

0  reacties

Cookie-instellingen