Start herinrichting monding Hemelbeek bij Elsloo

26-02-2024 480 keer bekeken

Eind februari start de ecologische verbetering van uitmonding van de Hemelbeek in de Zuid-Limburgse Grensmaas. Een kleine waterval vormt nu nog een onneembare hindernis voor vis. Dit samenwerkingsproject van Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat verhelpt dat euvel.

Beekmondingen zijn belangrijk als paaigebied en schuilplek voor vissen. ‘Met de aanpak van de monding van de Hemelbeek willen wij de visoptrek tot aan de duiker onder het Julianakanaal verbeteren en een paaigebied én schuilplek voor vissen in de Maas realiseren. Ook gaan we de ecologische toestand van de beekmonding als geheel aanpakken om daarmee de bestaande flora en fauna te versterken,’ aldus Arnold Jansen, dagelijks bestuurder van Waterschap Limburg. 

Waterval

Het project betreft de herinrichting van de snelstromende Hemelbeek in de gemeente Stein tussen het Julianakanaal en de Maas over een lengte van 200 meter. De beekmonding ligt nu 1,7 meter hoger dan de Maas. Deze ‘waterval’ belemmert vissen een groot deel van het jaar om vanuit de Maas de beek in te zwemmen. Om dit probleem aan te pakken en de beekmonding als geheel natuurvriendelijker te maken, wordt er gegraven, de beek licht slingerend gemaakt en komen er zogenoemde stoorstenen in de nieuwe beekloop. Ook worden er struiken aangeplant.

Hemelbeek: 21e Limburgse beekmonding

De werkzaamheden maken deel uit van een beekmondingenconvenant tussen Rijkswaterstaat en twee Maaswaterschappen. In deze samenwerkingsovereenkomst staan afspraken om beekmondingen langs de Maas natuurlijker in te richten en weer optrekbaar voor vis te maken. De maatregelen uit dit convenant zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Inmiddels zijn in Limburg al zo'n twintig beekmondingen ecologisch hersteld. Nu is de Hemelbeek aan de beurt.

Uitvoering 

In februari 2024 start aannemer Leenaerts BV met de uitvoering van de werkzaamheden. De overlast voor de omgeving is beperkt omdat het projectgebied afgelegen ligt. Wel worden machines gebracht en gehaald. Deze zijn onder meer nodig voor graafwerkzaamheden. Het fietspad langs de Westelijke Kanaalweg blijft open. Ook rijdt er werkverkeer in het projectgebied, dat grenst aan het terrein waar ’s zomers het Conincx popfestival plaatsvindt. Naar verwachting duren de werkzaamheden een maand.

Meer informatie over het project is te vinden via: www.waterschaplimburg.nl/hemelbeek

Cookie-instellingen