Genieten van heringerichte Molenbeek van Lottum

07-06-2023 416 keer bekeken 0 reacties

Dinsdag 6 juni vond de zonovergoten openingshandeling plaats van deze opgeknapte snelstromende Maasbeek in de gemeente Horst aan de Maas. Met aandacht voor de verbeterde vismigratie, het in toom houden van de bevers, waterveiligheid en de recreatiemogelijkheden.

Symbolisch duwden de betrokken partijen een grote foto van de oude situatie weg om daarna door het frame het nieuwe gebied binnen de stappen. Waterschap Limburg is kartrekker van dit beekproject en keek daarbij samen met Rijkswaterstaat specifiek naar het verbeteren van de uitmonding van de beek in de Maas. Door de aanpassingen is de stroming nu sneller dan voorheen. Verschillende beek- en riviervissen hebben snelstromend water nodig om goed te kunnen leven, zich te verplaatsen en voort te kunnen planten, zoals de winde en serpeling. Daarvoor zijn stortstenen uit de monding verwijderd.


Vertegenwoordigers van waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, gemeente Horst aan de Maas, Stichting het Limburgs Landschap en dorpsraad Lottum verrichtten samen de openingshandeling.

Dood hout voor nieuw leven
Op sommige plekken in de beek is de bodemhoogte aangepast en dood hout toegevoegd. Ook dat komt de stroming ten goede. Het dode hout biedt daarnaast schuilplekken voor vissen en is aantrekkelijk voor allerlei organismen. De bever heeft verderop, in de Siebersbeek, een eigen plek gekregen. Bovenstrooms richting Houthuizen is een slingerende natuurbeek aangelegd. Deze meandering met beplanting zorgt voor een boost aan de lokale flora en fauna.

Vrij baan voor vis
Dagelijks bestuurder Arnold Jansen van het waterschap: “Het is onze taak om samen met andere partijen het watersysteem van onze beken zo natuurlijk mogelijk te maken en te behouden. Met stuwen, gemalen, watermolens en drempels sturen we het water. Vissen kunnen niet door deze obstakels heen zwemmen en ook voor andere organismen uit de natuur is dat niet ideaal. Voor de Molenbeek van Lottum hebben we dit samen met omgeving opgelost. Waterveiligheid, natuur en vismigratie gaan hier nu hand-in-hand.” Met de aanpassingen vormt de beek nu ook een beter geheel met het omliggende natuurgebied van Stichting Limburgs Landschap. 

Beekmondingenconvenant
Het project Molenbeek van Lottum is onderdeel van het beekmondingenconvenant tussen Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg. In deze samenwerking slaan de partijen al sinds 2006 de handen ineen voor het herinrichten van de 'blauwe knooppunten' langs de rivier. Zo ook in Lottum. De maatregelen uit dit convenant zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water, met als doel gezonde wateren. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat tevens via andere wegen aan het verbeteren van de Maasbeekmondingen. Er zijn op dit moment 34 locaties aangepakt, waarvan 19 in Limburg.

Lees meer over de herinrichting van de Molenbeek van Lottum op de website van waterschap Limburg.

0  reacties

Cookie-instellingen