Zwarte Water

Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. Het omliggende gebied, uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, is aangewezen als Natura 2000-gebied vanwege de zeldzame Kievitsbloemhooilanden. De komende jaren zal de bijzondere riviernatuur in dit gebied waar nodig hersteld en versterkt worden vanuit de opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000.

Let op: U bekijkt nu het kaartpunt van Zwarte Water.
Bekijk hier de projectpagina Zwarte Water.

 

Lat: 52.6135934359183
Long: 6.07795583348321

Een momentje...
Cookie-instellingen