Online bijeenkomst herstel riviernatuur uiterwaard Spaensweerd

24-01-2022 1053 keer bekeken

Op donderdag 3 februari vond er een online bijeenkomst plaats om omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over het plan om de riviernatuur van uiterwaard Spaensweerd te verbeteren.

Een nieuwe ondiepe geul met stromend water moet ervoor zorgen dat het gebied aantrekkelijker wordt voor verschillende soorten vissen en andere dieren. De nieuwe geul is aan twee kanten verbonden met de IJssel. Zo blijft het water in de geul stromen, in dezelfde richting als het water in de rivier. Dankzij het stromende water is de geul een fijne plek voor verschillende soorten vissen, zoals de winde, sneep en barbeel. De vissen, maar ook andere dieren, hebben in deze geul geen last van de scheepvaart op de rivier.

Online informatiebijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om de deelnemers te informeren over de plannen voor de nieuwe geul en verbetering van de riviernatuur. De projectmanager, omgevingsmanager en ecoloog van het project hebben de maatregel toegelicht en meer verteld over het ontwerpproces. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen. De publieksbijeenkomst werd online georganiseerd op: donderdag 3 februari 2022 van 19.30 tot 21.00 uur.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren, en de vergroting van de biodiversiteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn.

Cookie-instellingen