Inloopbijeenkomst Veessense- en Vorchterwaarden

20-03-2024 232 keer bekeken

Op 20 februari vond de publieksbijeenkomst van de Veessense- en Vorchterwaarden plaats. Het schetsontwerp werd getoond en geïnteresseerden kwamen langs om vragen stellen.

In de Veessense- en Vorchterwaarden willen we de riviernatuur verbeteren door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dit houdt in dat we een natuurlijke overgang creëren tussen land en water. Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond bij Sportcafé De Blauwe Leeuw in Veessen, werd het schetsontwerp gedeeld. Deze is tot stand gekomen na gesprekken met de omgeving en andere belanghebbenden. Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en GROW waren aanwezig om deze toe te lichten. Ongeveer 40 belangstellenden kwamen langs. Er was ruimte om vragen te stellen, in gesprek te gaan en suggesties in te brengen.

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerkingsverband van verschillende adviesbureaus.

De volgende stap is het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO). Deze wordt uitgewerkt op basis van verdere veldonderzoeken. We nemen hier ook, waar mogelijk, ideeën en suggesties in mee. 

Heeft u een idee of suggestie of wilt u een vraag stellen? Neem dan contact op met: loket-krwoost@arcadis.com.

Het schetsontwerp vindt u via deze link voor de Veessense waarden en via deze link voor de Vorchterwaarden.

Cookie-instellingen