Milsbeekse uiterwaard (Lob van Gennep)

16-06-2021

Aanleg kwelgeul. Status: deze maatregel wordt meegenomen in het grotere gebiedsproject Lob van Gennep. Dat project bevindt zich nu in de voorbereidende fase.

De KRW-maatregel 'Vergraven Milsbeekse uiterwaard' wordt meegenomen in het grotere hoogwaterbeschermingsproject Lob van Gennep in de regio Milsbeek. Dit betekent dat het de bedoeling is dat in deze uiterwaard een kwelgeul wordt aangelegd, als geschikt leefgebied voor de waterplanten- en dieren die van nature bij de rivier horen. Lees er meer over in de artikelen Lob van Gennep omarmt Maasnatuur en Verhalen achter de dijk.

Foto: ©www.lobvangennep.nl

Handen ineen
Veel verschillende overheden werken samen bij de Lob van Gennep, waaronder Rijkswaterstaat. Waterschap Limburg treedt op als kartrekker en aanspreekpunt namens de gezamenlijke organisaties. Minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in maart 2022 de Voorkeursbeslissing vastgesteld. Ook de bestuursovereenkomst tussen de partijen is inmiddels getekend. Daarmee is de fase van de Verkenning afgerond voor Lob van Gennep. Het project bevindt zich nu in de volgende fase, die van de planuitwerking.

Kijk voor meer informatie op de website www.lobvangennep.nl 

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen over de rol van Rijkswaterstaat in het project Lob van Gennep of de KRW-maatregel met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.7163232655541
Long: 5.94012867277734

Een momentje...
Cookie-instellingen