Geul Maasbommel-West

18-06-2021

Aanleggen nieuwe geul aan westkant van bestaande geul bij Maasbommel. Deze nieuwe geul zal gaan bijdragen aan de hoogwaterveiligheid en tegelijkertijd een goed leefgebied vormen voor Maasgebonden planten en dieren. Deze maatregel is opgenomen in het project Meanderende Maas, dat wordt uitgevoerd onder leiding van waterschap Aa en Maas. Status: besluiten definitief vastgesteld, start uitvoeringsfase.

Er worden drie KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat binnen het project Meanderende Maas meegenomen: een nieuwe geul ten westen van de bestaande geul Maasbommel, herstellen meanderboog De Vliet en het natuurvriendelijk herinrichten van de Macharense Waard. Met als doel een beter leefgebied voor de planten, vissen en kleine waterbeestjes die thuishoren in en langs de Maas. Zo kan de ecologische waterkwaliteit verbeteren.

De verschillende besluiten die nodig zijn om tot realisatie over te kunnen gaan, zijn nu allemaal definitief vastgesteld. Kijk voor het laatste nieuws op de website van Meanderende Maas. Daar vindt u ook een interactieve kaart met alle ingrepen tussen Ravenstein en Lith gericht op dijkversterking, rivierverruiming en natuurontwikkeling.

Meer weten?

Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8211408251356
Long: 5.5173078977826

Een momentje...
Cookie-instellingen