Demen-Dieden

23-06-2021

Ontwikkeling riviernatuur en verbetering hoogwaterveiligheid langs de Maas tussen de dorpen Demen en Dieden, mogelijk gemaakt door kleiwinning. Een project van Natuurmonumenten, samen met K3/Delgromij, Wetering, Rodruza en Rijkswaterstaat. Status: voorbereiding afgerond, start realisatie naar verwachting in 2025.

Natte en droge riviernatuur

Dit kleiwinningsproject is een initiatief van Natuurmonumenten dat moet zorgen voor een nieuw riviernatuurgebied met ondiepe geulen. Die vormen een goed leefgebied voor vissen, kleine waterdiertjes en waterplanten die thuishoren in en langs de rivier. Zo krijgt behalve 'droge' flora en fauna, ook de natte natuur een zetje in de goede richting. En dragen we bij aan de ecologische waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de Maas.


Starthandeling

Op 7 april 2022 zetten vertegenwoordigers van de realiserende partijen letterlijk de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaarden tussen Demen en Dieden: Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, K3, Wetering en Rodruza.

Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen zetten gezamenlijk letterlijk de eerste schop in de grond. Foto: ©Michèle Giebing

 

Ruimte bij hoogwater

De nieuwe inrichting betekent ook meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. Het ontwerp past daarmee naadloos in het rijtje van eerder al uitgevoerde uiterwaardprojecten bij Batenburg, Keent en de Hemelrijkse Waard bij Oijen. Maar ook bij de plannen van het grotere programma Meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith. Zo krijgen de uiterwaarden van de Maas steeds meer de functie terug die ze van oorsprong eigenlijk hebben. 


Buurprojecten

Soortgelijke initiatieven van Natuurmonumenten in de buurt zijn Diedensche Uiterdijk Oeverzone en De Lymen. Ook die projecten dragen bij aan de KRW-doelen van Rijkswaterstaat. 
 

Meer weten over de KRW-maatregelen bij de Maas?

Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8179517359956
Long: 5.63549961709576

Een momentje...
Cookie-instellingen