Diedense Uiterdijk Oeverzone

02-07-2021

Verlagen uiterwaard en aanleg (neven)geulen, in combinatie met kleiwinning. Status: in uitvoering via Natuurmonumenten en Rodruza.

Dit is een project van Natuurmonumenten, dat past binnen de plannen van het grotere programma Meanderende Maas tussen Ravenstein en Lith voor meer hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling, waar waterschap Aa en Maas kartrekker van is.

Ruimte voor plant en dier
Door middel van kleiwinning door bakstenenproducent Rodruza ontstaan in de oeverzone van het gebied Diedensche Uiterdijk ondiepe geulen. Deze vormen een aantrekkelijk leefgebied voor allerlei watergebonden planten en dieren. De nieuwe uiterwaard draagt op die manier ook bij aan de ecologische waterkwaliteitsdoelen van Rijkswaterstaat vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Soortgelijk initiatieven van Natuurmonumenten in de buurt zijn de projecten Demen-Dieden en De Lymen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het project Demen-Dieden contact op met Natuurmonumenten.

Meer weten over de KRW-maatregelen langs de Maas?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8276226351302
Long: 5.59258375505692

Een momentje...
Cookie-instellingen