De Lymen

29-04-2022

Herinrichting Maasuiterwaard tussen Batenburg en Appeltern tot waterrijk riviernatuurgebied met ondiepe geulen, onder leiding van Natuurmonumenten. Status: in voorbereiding

Natuurmonumenten wil de uiterwaard tussen Batenburg en Appeltern inrichten tot waterrijk natuurgebied en de doorstroming bij hoogwater vergroten. Dit draagt ook bij aan de Kaderrichtlijn Water-doelen van Rijkswaterstaat, omdat hiermee het leefgebied van riviergebonden planten en dieren verbetert.

In voorbereiding
Het project De Lymen is in voorbereiding. Dat betekent dat er allerlei onderzoeken plaatsvinden, zoals naar de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. Ook wordt gekekeken of er geen kabels en leidingen of archeologische waarden liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Verder wordt met de direct belanghebbenden gesproken en de omgeving geinformeerd, krijgt het ontwerp gestalte en worden de vergunningen aangevraagd.

Buurprojecten
Soortgelijke projecten in de buurt zijn Demen-Dieden en Diedensche Uiterdijk Oeverzone, beide gelegen aan de overkant, aan de Brabantse kant van de Maas. Al deze initiatieven passen binnen het grotere project Meanderende Maas, waar waterschap Aa en Maas kartrekker van is. Daar vindt dan ook veel afstemming mee plaats.

Meer weten?
Kijk op de projectpagina over De Lymen of neem contact op met Natuurmonumenten.

Meer weten over de KRW-maatregelen bij de Maas?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8210121234199
Long: 5.62080450344907

Een momentje...
Cookie-instellingen