Kroonbeek (monding)

28-06-2022

Natuurvriendelijke herinrichting monding Kroonbeek. Status: voorbereidende onderzoeksfase, onder leiding van waterschap Limburg.

Waterschap Limburg is kartrekker van de plannen voor ecologisch herstel van de Kroonbeek. Rijkswaterstaat is daarin samenwerkingspartner vanuit de Kaderrichtlijn Water-opgave (KRW). Neem voor meer informatie over dit project contact op met het waterschap

Meer weten?
Informatie over de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

Lat: 51.7141269130839
Long: 5.95986447203822

Een momentje...
Cookie-instellingen