Groote Molenbeek (monding)

23-11-2022

Verbeteren visoptrekbaarheid monding Groote Molenbeek in de haven van Wanssum. Status: afgerond.

Waterschap Limburg was kartrekker van de herinrichting van de monding van de Groote Molenbeek in de haven van Wanssum. Rijkswaterstaat was betrokken als samenwerkingspartner vanuit de opgave om de beekmondingen langs de Maas te herstellen als geschikt leefgebied voor planten en dieren. Belangrijke basis daarvoor zijn de afspraken die in Europa zijn gemaakt in de Kaderrichtlijn Water.

Deze beek was eerder al stroomopwaarts heringericht. Bij de vervolgwerkzaamheden najaar 2023 is de monding aangepakt. Vissen konden de beek namelijk niet goed in zwemmen vanuit de Maas. De zand- en kruidvanginstallatie die daar ligt, belemmert de dieren op hun tocht. Bij de herinrichtings is de zandvang komen te vervallen en om de kruidvanginstalaltie is een kleine nevengeul aangelegd. Op die manier hebben zowel vissen als kanoĆ«rs vrije doorgang gekregen. 

Lees meer over de herinrichting van de monding van de Groote Molenbeek op de website van waterschap Limburg.

Meer weten over ecologisch herstel bij de Maas?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat bij de Maas vanuit de Kaderrichtlijn Water is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

Lat: 51.5464882902926
Long: 6.07888722919268

Een momentje...
Cookie-instellingen