Wolterskamp (monding)

23-11-2022

Verbeteren stroming in de monding, plus verwijderen steenbestorting en ongewenste begroeiing. Status: in planstudiefase

Waterschap Limburg onderzoekt de herinrichting van de monding van de Wolterskamp. Deze beek mondt bij Blitterswijck uit in de Maas. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, vanuit de opgave om de beekmondingen langs de Maas te herstellen als geschikt leefgebied voor waterplanten en -dieren. 

Lees meer over dit projct op de website van waterschap Limburg.

Meer weten over ecologisch herstel bij de Maas?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat bij de Maas vanuit de Kaderrichtlijn Water is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.5323549109356
Long: 6.11787889462071

Een momentje...
Cookie-instellingen