Zuiderafwateringskanaal/Gemaal Keizersveer

Aanleggen vispassage om gemaal Keizersveer. Status: in uitvoering, via waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta gaat bij het gemaal Keizersveer in het Zuiderafwateringskanaal in de gemeente Geertruidenberg een vispassage aanleggen. Rijkswaterstaat Zuid-Nederland is partner en medefinancier van dit project.

Vismigratie
Beide waterbeheerders hebben een opdracht vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) om onze wateren weer geschikt te maken voor inheemse planten en dieren om in te leven. Onderdeel daarvan is het verbeteren van de vismigratie. Veel vissoorten hebben in hun leven verschillende soorten wateren nodig. Sommige willen bijvoorbeeld vanuit de Noordzee en rivieren stroomopwaarts naar kleinere binnenwateren zwemmen om daar op te groeien of zich voort te planten.

Veilige omleiding bij obstakels
Harde barrières als gemalen, stuwen en watermolens gooien echter vaak roet in het eten tijdens die trektocht. Maar ook voor de meer 'lokale' vissen die willen kunnen pendelen tussen de Maas en haar zijwateren, is dit een grote belemmering. De vissen bereiken niet de plek die ze nodig hebben voor hun voortbestaan, of ze raken gewond bij hun poging aan de andere kant te komen. Het aanleggen van vispassages zorgt voor een veilige omleiding om dit soort obstakels in het water heen. Dit is onder leiding van de verschillende waterschappen al op diverse plekken gedaan langs de Maas, en de komende jaren worden nog meer knelpunten aangepakt, waaronder dus het gemaal Keizersveer.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van waterschap Brabantse Delta

Meer weten over de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat bij de Maas?
Meer informatie is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

Lat: 51.7124984645777
Long: 4.90544686970164

Een momentje...
Cookie-instellingen