Vispassage 'Verlengde Oude Maas' bij Stevensweert gereed

Corinne Aquarius 30-11-2022 738 keer bekeken 0 reacties

Verdwalen in de Molen- en Biltplas hoeft niet meer:  via een nieuw 2 km lang verbindingsbeekje kunnen vissen voortaan rechtstreeks van de Maas naar de Oude Maas zwemmen, naar de plekken waar ze zich voortplanten.

Om de vissen te helpen, legden waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een compleet nieuwe beek aan in het natuurgebied langs de Molen- en Biltplas. Deze beek heeft de naam 'Verlengde Oude Maas' gekregen. De werkzaamheden zijn begin dit jaar gestart, in nauwe samenspraak met Natuurmonumenten, als eigenaar en beheerder van het natuurgebied waar de vispassage is aangelegd. 

Kaderrichtlijn Water
De monding van de Oude Maas/Geleenbeek voldoet nu ook aan de kwaliteitseisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa in goede toestand terug te brengen. Dit betekent onder meer dat onze rivieren en beken weer een geschikt leefgebied moeten zijn voor planten en dieren die er thuishoren. De verbetermaatregelen hiervoor moeten uiterlijk in 2027 zijn uitgevoerd.

Zondag 29 januari open middag
Op 29 januari 2023 organiseert Waterschap Limburg samen met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een open middag (13.00 – 15.00 uur) voor iedereen die kennis wilt maken met het heringerichte gebied, dat nu weer geheel toegankelijk is voor wandelaars. We vertellen u dan graag hoe en waarom de werkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Lokstroom
De vispassage komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas. Vanuit de Biltplas is er een verbinding met de Maas. Deze twee plassen waren moeilijk te passeren voor vissen. Met name voor de kopvoorn en de barbeel. Deze twee bekende soorten riviervissen willen vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas zwemmen, richting de Geleenbeek, om zich voort te kunnen planten. Ze voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde lokstroom. Dit ging nu niet goed doordat er weinig stroming in de plassen was. Hierdoor voelden de vissen niet welke richting ze op moesten zwemmen en konden ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden. Ze raakten als het ware verdwaald. Het nieuwe verbindingsbeekje biedt uitkomst; de vissen hebben nu een rechtstreekse zwemroute tussen de rivier en hun landinwaartse paai- en opgroeiplekken.

Lees meer over dit project op de website van waterschap Limburg. Daar is onder meer een duidelijke korte animatie te bekijken.

 

0  reacties

Cookie-instellingen