Dijkversterking voor voormalige veerhaven in Ochten

09-02-2023 660 keer bekeken

Midden in het Waalgebied ligt de uiterwaard rondom de voormalige veerhaven in Ochten. In het gebied wordt, naast het realiseren van de KRW opgave, onder andere gewerkt aan dijkversterking. Waterschap Rivierenland en Dijkalliantie Neder-Betuwe slaan de handen ineen om die dijkversterking te realisere

De werkzaamheden in Veerhaven Ochten zullen zorgen voor een waterveilige en toekomstbestendige dijk voor de huidige en komende generaties. Hierbij is er specifiek aandacht voor het vergroten van biodiversiteit. Het waterschap en de Dijkalliantie combineren hun kennis van dijkversterking en ervaring voor de uitvoering van dit project. Daarnaast wordt de voormalige veerhaven in Ochten herontwikkeld vanuit het Kaderrichtlijn Water programma.

De partijen voeren de werkzaamheden duurzaam uit, door onder meer de inzet van elektrisch materieel en hergebruik van materiaal. De planning is dat de dijk in 2028 voldoet aan de nieuwe norm van waterveiligheid. Door de dijkversterking wordt het gebied in de toekomst een plek waar de natuur zich kan ontwikkelen en zowel dier als mens van het gebied kan genieten.

Cookie-instellingen