Dorperwaarden

Samen de riviernatuur verbeteren in de Dorperwaarden

De Dorperwaarden is een gebied aan de linkerkant van de IJssel in de gemeente Voorst, Gelderland. Het grootste deel wordt gebruikt voor landbouw. Het is onderdeel van een speciale natuurbeschermingszone genaamd Natura 2000 en een deel ervan maakt deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Om de natuur en waterkwaliteit te verbeteren, is er een extra waterweg gemaakt genaamd een meestromende nevengeul.

Waarom?

Het doel is om de natuur in Buitenwaarden Welsum/ Katerstede te verbeteren. Een deel van de landbouw in het gebied is al natuurinclusief: agrariërs zorgen voor de natuurlijke omgeving en maken er optimaal gebruik van. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of in deze uiterwaard nieuw leefgebied kan worden gecreëerd voor waterplanten en -dieren. 

Hoe?

We onderzoeken de kansrijkheid om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de IJssel. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om de situatie voor de natuur bij de bestaande watergang ten zuiden van de Slichtenbreesweerd te verbeteren door er een zogeheten strang van te maken. Dit idee is aangedragen door Stichting IJssellandschap. 

 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Planning project

Momenteel zit dit project in de schetsontwerpfase.  We streven ernaar om in het najaar van 2023 een schetsontwerp te hebben. Er worden gesprekken gevoerd met belanghebbende en grondeigenaren in het gebied. Zodra het schetsontwerp gereed is, wordt deze gedeeld met de omgeving.  

De reacties uit de omgeving nemen we mee in het uiteindelijke ontwerp. Dat moet eind 2024 klaar zijn. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  

Kennisgeving 

Op 9 oktober 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aankondiging gedaan in de Staatscourant. Via deze link kunt u de kennisgeving voor de Dorperwaarden inzien. Hierin is aangegeven dat iedereen kan reageren op het ontwerp en ideeën aandragen. Neem contact op als u meer wilt weten over het project of als u goede ideeën heeeft. Tot uiterlijk 20 november 2023 kunt u schriftelijk en/of mondeling reageren op het schetsontwerp en ideeën, alternatieven en kansen aandragen.

Samenwerken en meedoen

Zodra het ontwerp klaar is, laten we het aan de omgeving zien. U krijgt dan de gelegenheid te reageren op het ontwerp. Deze inbreng nemen we dan mee in het vervolg van het proces. Wilt u nu alvast meer weten over het project of heeft u een goed idee? Vul het contactformulier in.

Samenwerkende partijen 

 
  • Stichting IJssellandschap is grondeigenaar van een groot deel van de uiterwaard en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij 

Meer weten of zien?

De informatie volgt nog.

Contact

Meedenken over een natuurvriendelijke oever of andere mogelijkheden om de riviernatuur te verbeteren in de Dorperwaarden? Stuur een mail naar info-krwoost@arcadis.com.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.