Samen maken we de Paddenpol aantrekkelijker

Samen maken we de Paddenpol aantrekkelijker

Aan de oostoever van de IJssel, tussen Wijhe en Herxen, ligt een gedeelte van de 29 kilometer lange IJsseldijk. Dit stuk zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. De oude dijk verandert in een wandelpad en de originele dijk verschuift landinwaarts, zodat een klimaatbuffer ontstaat die tegelijk 13 hectare extra riviernatuur vormt in de IJsselvallei.

Over het project

Een natuurlijke rivierdynamiek is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Maar door ingrepen zoals dijken en stenen oevers is de rivierdynamiek van de IJssel op veel plekken verstoord geraakt. Daar gaan we wat aan doen.

De gehele IJsseldijk tussen Zwolle en Olst moet versterkt worden om hogere waterstanden in de toekomst aan te kunnen. Bij uiterwaard Paddenpol blijkt het mogelijk om een deel van de dijk niet te verhogen, maar te verleggen. Zo krijgt de rivier ruimte en wordt de waterstand lager. Bovendien is het achterland net zo goed beschermd tegen hoogwater. Het water stroomt de Paddenpol in, waardoor er een natuurlijke waterbuffer ontstaat die water levert in tijden van droogte. Maar het gaat niet alleen om meer ruimte voor de IJssel. De ecologische waterkwaliteit zal ook verbeteren.

Vissen paaien en vogels trekken

En dat laatste is het belangrijkste doel. Bij de Paddenpol ontstaat een nieuw natuurgebied tussen de IJssel en de dijk. Er komt onder meer een geul voor vissen. Typische riviersoorten zoals de bittervoorn en winde, die in de geul kunnen paaien (ei afzetting en paring), profiteren van deze nieuwe rivierinrichting. Ook planten zoals lisdodde, riet en gele plant zullen er goed gedijen. De kans bestaat dat zelfs de porseleinhoen, een moerasvogel die op de rode lijst staat, in dit gebied neerstrijkt.

Mens en natuur

Het gebied wordt toegankelijk voor recreatie zodat mensen ervan kunnen genieten. Vlak naast de verlegde dijk komt een fietspad en daarnaast loopt er een zogeheten struinpad over de oude dijk, met een uitzichtpunt om naar de rivier en de vogels te kijken. Wandelaars en fietsers kunnen in alle rust de nieuwe natuur verkennen zonder die te verstoren.

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Kademuren en damwanden compenseren

Veel wateren zijn de afgelopen decennia aangepast aan eisen voor scheepvaart en veiligheid. Rivieren zijn ingekaderd en bochten zijn eruit gehaald. Veel harde, stenige oevers en kades zijn het resultaat. De waterveiligheid ging door deze harde oevers en kades omhoog, maar de ecologische kwaliteit ging juist achteruit.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen