Planning

Planning Rivierhout aan de IJssel

In 2013 al startte Rijkswaterstaat Oost-Nederland met een pilot rivierhout waarbij bomen werden geplaatst in de Nederrijn, Lek, Maas, Waal, IJssel en het IJsselmeergebied. Deze pilot leidde tot goede resultaten en daarom is het aanbrengen van rivierhout opgenomen in het programma Kaderrichtlijn Water.

Momenteel werken we daarom aan grootschalig rivierhout in de IJssel met elf locaties en in totaal 74 bomen. Dit werk duurt van begin februari 2022 tot mei 2024. Een van de redenen voor de lange duur is dat 74 bomen aankopen complex is: ze moeten zorgvuldig verzameld worden. Daarna volgt het afzinken en verankeren.

Cookie-instellingen