Veelgestelde vragen informatieavond

Veelgestelde vragen informatieavond

We gebruiken duurzame hardhoutsoorten. Deze bomen helpen de riviernatuur verder en zijn een goede leefomgeving voor allerlei vissen en dieren. Ze zijn ook beter te verankeren omdat ze sterker zijn dan bijvoorbeeld wilgen en elzen. Dat maakt het bovendien veiliger: we willen niet dat de bomen op drift raken in de rivier. Met de duurzame houtsoorten kunnen we langer genieten van het rivierhout. Dat maakt het de moeite van het vervoeren waard.

Het hangt van een paar dingen af hoeveel het kost om een boom in het water te leggen en vast te leggen. Is de boom er al of moet hij ergens heen gebracht worden? Gaan we vanaf het water werken of van het land? We rekenen met een gemiddelde en dat komt neer op een paar duizend euro per boom.

Rivierhout trekt voedsel aan voor vissen en jonge vissen kunnen er schuilen. De meerval is een slimme roofvis, dus de kans bestaat dat die ook op het rivierhout afgaat. Op zichzelf is dat positief. Als de meerval komt, betekent het namelijk dat er veel vissen rondom het rivierhout zijn.

Als u meer wilt weten over de meerval in Nederland, lees dan: De opmars van Europese meerval (Silurus glanis) in de Nederlandse wateren: huidige verspreiding en potentiële effecten, 02-11-2021, Uitgever: Bureau Waardenburg. In opdracht Rijkswaterstaat (RWS).

Meer informatie over de vissoorten die rivierhout aantrekt leest u in: Functie van rivierhout voor vis: monitoring pilotprojecten IJssel, Nederrijn, Lek 2015, 23-12-2015. Auteur: Bergsma, J. Dorenbosch, M.Liefveld, W. In opdracht Rijkswaterstaat (RWS).

We houden het rivierhout goed in de gaten. Ten eerste controleren we of de bomen op hun plek blijven liggen. Dat doen we voor de veiligheid. We onderzoeken ook het effect van het rivierhout op langere termijn. Dit doen wij op verschillende plekken waar rivierhout ligt. Ook houden we alle overige maatregelen die we in de rivieren nemen goed in de gaten.

Het is logisch om deze boomsoorten te gebruiken omdat ze veel voorkomen in Nederland. Ze voldoen ook aan de eisen die we stellen aan rivierhout. Belangrijk bij rivierhout is dat het stevig blijft voor lange tijd. De bomen liggen namelijk vast en dat moet wel zo blijven. We weten ook dat bomen die lang hun takken vasthouden, het beste resultaat hebben voor de riviernatuur. De manier waarop de takken van deze drie boomsoorten eruitzien, is ook goed. Vissen en andere diersoorten kunnen zich ertussen verschuilen en ze kunnen er eitjes leggen of zich voortplanten. Zo ontstaat als het ware een koraalrif onder water.

Wij gaan ervan uit dat de bomen 15 jaar meegaan vanaf het moment dat we ze in het water leggen. Een sterke boom van de juiste kwaliteit die voor het grootste gedeelte onder water ligt, kan het misschien zelfs langer volhouden.

 

 

Rivieren hebben een ‘Overeengekomen Lage Rivierstand’ (OLR). Dat betekent de laagste waterstand die er in de rivier kan zijn. We willen zeker weten dat de bomen diep genoeg liggen. Daarom plaatsen we ze 50 centimeter onder de OLR. Het rivierhout ligt hierdoor het hele jaar voor het grootste gedeelte onder water, ook in de warme zomer.

De scheepvaartnieuwssite Schuttevaer weet van ons project. Op plekken waar het rivierhout recht langs de rivier komt, maken we markeringen zodat schippers weten dat er obstakels onder water zijn.

Dat doen we zeker. We vergelijken gebieden met en zonder rivierhout zodat we het verschil kunnen meten. Het project is een succes als blijkt dat er echt meer vissen in de rivier komen door het rivierhout. Daarvoor moeten we het rivierhout op een goede manier plaatsen en dat is het eerste succes.

Hoe meer takken een boom heeft, hoe beter het is voor de riviernatuur en vissen. We willen graag ook de kroon aan de boom laten zitten. Omdat de bomen van A naar B moeten, kan het niet anders dan dat we een deel van de kroon eraf halen. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken.

Het project Stroomlijn is al afgerond. Het enige wat we daar nog gaan doen, is borden plaatsen om de scheepvaart te waarschuwen. Bij de voorbereiding heeft de omgevingsmanager afspraken gemaakt met verschillende belanghebbenden. Helaas kwam er later wel een klacht. Daarom hebben we nu beter onderzocht of er hengelsportverenigingen zijn. Met hen hebben we gesproken. Uit de gesprekken bleek dat geen van deze verenigingen actief zijn op de plekken waar we nu aan het werk gaan.

In de Bolwerksplas kunnen geen kano’s en andere pleziervaart komen. Daarom bakenen we het rivierhout hier niet af. Er staat een waarschuwingsbord en in overleg met de visvereniging plaatsen we het rivierhout 50 meter van de vissteiger. Ook weten we straks precies waar het rivierhout uiteindelijk ligt. Deze informatie delen we met de hengelsportverenigingen.

Het bord dat hierbij komt, is een C1-bord. Dit staat boven hoogwater en staat voor én na het rivierhout. Zo weet iedereen precies waar de obstakels zijn. Op het bord staat een pijl naar links of rechts om aan te wijzen waar het obstakel zit. Er is een markeringslijn waar het rivierhout achter is.

De bomen die we op dit moment hebben en dus afzinken als rivierhout, zijn vrijgekomen bij uitbreidingsplannen, wegverbredingen en reconstructies:

  • nieuwbouw sporthal Gemeente Borne: 12st
  • Bornsche Maten (volgende fase nieuwe woonwijk): 6st.
  • XL park Almleo (nieuwe kavel): 5st
  • Nieuwe zwaaikom zijtak Twentekanaal t.h.v. xl park Almelo: 15st.
  • Verbreding Aadorpseweg Almelo: 25 st.

Rijkswaterstaat geeft als eis aan de aannemer voor het selecteren en verzamelen van de bomen mee dat dit volgens de huidige wet- en regelgeving dient te geschieden. Er worden speciaal voor rivierhout bomen geselecteerd die we mogen kappen. Hierbij geldt overigens ook een herplantingsplicht. Dit betekent dat de bomen die eventueel gekapt moeten worden door de aannemer, binnen drie jaar terug geplant moeten worden. Deze bomen moeten van dezelfde kwaliteit zijn als het gekapte groen. Er gelden overigens uitzonderingen op de herplantplicht. Er dient overigens vermeld te worden dat voor de verzameling van de bomen voor ons rivierhoutproject, de bomen met kluit en al verwijderd worden.

Cookie-instellingen