Samen verbeteren we de riviernatuur in de Tichelbeeksewaard

Samen maken we een goed leefgebied van de Tichelbeeksewaard

Langs de IJssel, ter hoogte van Zutphen, ligt de Tichelbeeksewaard. In de Tichelbeeksewaard liggen verspreid enkele geïsoleerde plassen en oude beeklopen. De Oekense beek komt in het zuiden via een gemaal het gebied binnen en het water wordt nu via een kunstmatige loop, de Uitvliet, naar de IJssel afgevoerd.

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de IJssel, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.

Hoe?

Om dieren en planten in de Tichelbeeksewaard een fijne leefomgeving te bieden hebben wij in de afgelopen periode de mogelijkheid onderzocht om een 2,5 kilometer lange beek te herstellen. Uit het onderzoek bleek dat de beek echter onvoldoende bijdrage zou leveren aan de KRW-doelstellingen. Wel wordt momenteel samen met de gemeente Zutphen onderzoek gedaan naar een andere maatregel. Als deze maatregel kansrijk is wordt de communicatie met de omgeving weer opgestart.  

Maatregelen

 

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

 
 
 
 
 

Planning project 

Voor de Tichelbeeksewaard is op dit moment geen planning bekend. Zodra de maatregel kansrijk wordt geacht gaan we de schetsontwerpfase is. Daarna volgt het voorlopig ontwerp, definitieve ontwerp, het vergunningsproces, de aanbesteding en de realisatie van de werkzaamheden.

Samenwerken en meedoen 

Indien de maatregel kansrijk wordt geacht zullen de direct belanghebbenden worden uitgenodigd om bij te dragen aan de schetsontwerpsessie. Zodra het eerste schetsontwerp gereed is, wordt dit met de gehele omgeving gedeeld. Hiervoor worden publieksbijeenkomsten georganiseerd. 

Samenwerkende partijen

Er werken verschillende partijen samen in dit project. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen zijn erbij betrokken. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de gebiedskennis van grondeigenaren en grondgebruikers in de omgeving.

Logo Rijkswaterstaat

Logo Staatsbosbeheer

Logo Provincie Gelderland

 

  

Contact

Heeft u vragen? Vul het contactformulier in

Cookie-instellingen