Samen verbeteren we de riviernatuur in de Tichelbeeksewaard

Samen maken we een goed leefgebied van de Tichelbeeksewaard

Langs de IJssel, ter hoogte van Zutphen, ligt de Tichelbeeksewaard. Dit gebied, met oude beeklopen en enkele plassen, wordt verbeterd om te voldoen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Hoe?

In de Tichelbeeksewaard liggen verspreid enkele geïsoleerde plassen en oude beeklopen. De Oekense beek komt in het zuiden via een gemaal het gebied binnen en het water wordt nu via een kunstmatige loop, de Uitvliet,  naar de IJssel afgevoerd.

Voor dit gebied zijn in de leidraad van de Kaderrichtlijn Water een aantal gidssoorten gekozen: soorten die model staan voor een habitat dat verbeterd moet worden om de doelen te bereiken. In de Tichelbeeksewaard gaat het vooral om verschillende soorten vissen en ongewervelden, zoals libellen. Om een goed leefgebied voor deze soorten te realiseren, moeten er maatregelen worden genomen. Leefgebieden die deze soorten nodig hebben, en in de Tichelbeeksewaard ontwikkeld kunnen worden zijn ondiep stromend water, een beekmonding en een overstromingsvlakte.

Om dit te realiseren, onderzoeken we mogelijkheden om een 2,5 kilometer lange beek te herstellen.  De provincie Gelderland heeft een opgave om in dit gebied om hard- en zachthoutooibos te ontwikkelen. Daarnaast wil de provincie Gelderland ook een leefgebied voor de porseleinhoen creëren, dat bestaat uit vochtig grasland, ruigte of moeras te ontwikkelen.

Maatregelen

 

Beekmondingen herstellen

We herstellen beekmondingen om te zorgen voor geleidelijke overgangen die het waterleven helpen. Opgeworpen barrières voor vissen halen we weg of veranderen we, zodat beken weer een goede plek worden om te zwemmen en te paaien.
Lees meer

 

 

 

 
 
 
 

Planning project 

Eind 2022 is het schetsontwerp voor de Tichelbeeksewaard gereed. Daarna volgt het definitieve ontwerp, het vergunningsproces, de aanbesteding en de realisatie van de werkzaamheden. Uiterlijk in 2027 moet het project gereed zijn, gelijk met de streefdatum voor de Kaderrichtlijn Water. 

Samenwerken en meedoen 

Direct belanghebbenden worden uitgenodigd om bij te dragen aan de schetsontwerpsessie. Zodra het eerste schetsontwerp gereed is, wordt dit moet de gehele omgeving gedeeld. Hiervoor worden publieksbijeenkomsten georganiseerd. 

Samenwerkende partijen

Er werken verschillende partijen samen in dit project. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen zijn erbij betrokken. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van de gebiedskennis van grondeigenaren en grondgebruikers in de omgeving.

logo rijkswaterstaat

 

 

Contact 

U kunt op twee manieren contact met ons zoeken: 

1. Vul het contactformulier in op de website 
2. Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van bijeenkomsten publiceren we op deze projectpagina. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.