Vispassage Doesburg

Samen maakten we de Oude IJssel vispasseerbaar

Partners Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, de gemeente Doesburg en Rijkswaterstaat openden op 28 september 2018 de innovatieve vistrap bij het stuwcomplex in Doesburg. De vistrap is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met hengelsportvereniging Oude IJssel, op wiens terrein een groot deel van de vispassage is gerealiseerd.

De vistrap in de monding van de Oude IJssel in de Gelderse IJssel is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil, oplopend tot vijf meter, in combinatie met een grote variatie in waterstanden in de Gelderse IJssel.

Met de komst van de vispassage wordt het laatste obstakel weggenomen waarmee het hele stroomgebied van de Oude IJssel vispasseerbaar wordt. Vissen kunnen daarmee onbelemmerd vanuit de Gelderse IJssel tot in Duitsland migreren.

Maatregelen 

Vispassages aanleggen

We leggen vispassages aan om migrerende vissoorten langs onder andere stuwen en gemalen te helpen. Zonder deze passages is het voor vissen lastig om van het ene water naar het andere te gaan, of om hoogteverschillen te overbruggen.
Lees meer

 
 

Lees meer over de vispassage op de website van Waterschap Rijn en IJssel

Schets van de impressie van de Vispassage met een donkerrode weg grenzend aan groen gras en bomen, met gebouwen en blauw water op de achtergrond.
Impressie van de locatie van de Vispassage Doesburg
Cookie-instellingen