Vispassage Kandia

Samen maakten we een vispassage bij gemaal Kandia

In september 2020 startten waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat met de bouw van een nieuwe vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven. De bouw van deze vispassage was nodig om de trek van vissen van de Waal via het stroompje De Keel naar de Oude Rijn mogelijk te maken. 

De nieuwe vispassage is onderdeel van het Waterakkoord Blauwe Knooppunt. Hierin trekken Rijkswaterstaat en het waterschap gezamenlijk op om de grote rivieren met regionale watersystemen te verbinden. Zo kunnen vissen ongehinderd de binnenwateren bereiken. Dit is belangrijk voor de visstand en waterkwaliteit.

De geul naar de vispassage toe heeft daarbij een meer natuurlijke inrichting gekregen door het verwijderen van de beschoeiing en bestorting langs de westoever. Zo kan de oever zich meer natuurlijk ontwikkelen. Ook is hier rivierhout aangebracht: 10 grote bomen hebben we met wortels en takken en al in stromend water geplaatst om zo het leefgebied voor vissen en macrofauna te verbeteren.

Maatregelen 

Vispassages aanleggen

We leggen vispassages aan om migrerende vissoorten langs onder andere stuwen en gemalen te helpen. Zonder deze passages is het voor vissen lastig om van het ene water naar het andere te gaan, of om hoogteverschillen te overbruggen.
Lees meer

 
 

Locatie gemaal Kandia

Gemaal Kandia maakt deel uit van de dijk die bescherming biedt tegen hoog water in het Pannerdensch Kanaal. Kandia is één van de grootste gemalen in het gebied van Rijn en IJssel. Het houdt het water op peil in het Nederlands-Duitse stroomgebied van de Oude Rijn, met een oppervlakte van 10.000 hectare. Het gemaal is van groot belang voor natuur, landbouw en wonen.

Gemaal Kandia vanuit de lucht gefotografeerd. Er is veel groen omheen te zien en een helderblauwe lucht met enkele wolken.

Samenwerkende partijen

Logo Rijkswaterstaat

Logo Waterschap Rijn en Ijssel

 
Cookie-instellingen