Vorchterwaarden

Bekijk hier het schetsontwerp

Vorchterwaarden

De Vorchterwaarden ligt aan de linkeroever van de IJssel in de gemeente Heerde, provincie Gelderland. De Vorchterwaarden is een oude kronkelwaard, waarbij hoogtes en laagtes nog goed zichtbaar zijn in het landschap. Door deze uiterwaard loopt een eerder gerealiseerde KRW-geul. Het gebied is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer die het gebied beheren ten behoeve van natuurontwikkeling. Een deel van de uiterwaard is in agrarisch gebruik. 

Waarom?

Het doel is om de natuur in de Vorchterwaarden te verbeteren. Vanuit de Kaderrichtlijn Water is daarnaast aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of in deze uiterwaard nieuw leefgebied kan worden gecreëerd voor waterplanten en -dieren.

Hoe?

Met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de IJssel willen we het gebied aantrekkelijker maken voor verschillende vissen en andere diersoorten. Dit houdt in dat we de harde stenen oevers vervangen door oevers met een langzaam aflopende overgang tussen land en water. Hierdoor kunnen ondiepe plekken, langzaam stromend water, modder (bodemafzetting) en erosie terugkomen. We creëren hiermee een betere leefomgeving voor vissen, planten en andere diersoorten. 

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 

Planning project 

De komende tijd werken we aan het voorlopig ontwerp. We doen (veld)onderzoeken, voeren gesprekken in de omgeving en passen het ontwerp hierop aan. De reacties uit de omgeving nemen we ook mee in het uiteindelijke ontwerp. Het streven is om het ontwerp in 2025 af te ronden en bij een positief besluit het ontwerp in procedure te brengen. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Er wordt gestreefd het hele project in 2027 af te ronden.  

Kennisgeving 

Op 27 september 2023 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een aankondiging gedaan in de Staatscourant. Via deze link kunt u de aankondigingen van Vorchterwaarden inzien. Met deze kennisgeving werd iedereen geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken over de verkenning van oplossingsrichtingen, waaronder de mogelijke aanleg van een natuurvriendelijke oever. Reageren was mogelijk tot 9 november 2023.

Meedoen

Wilt u meer weten over het project, of heeft u een goed idee? Vul dan het contactformulier op de website in.

Samenwerkende partijen

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de uiterwaard en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij

Logo staatsbosbeheer

 

Meer weten of zien?

Volgt later. 

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com
 

 

 

Cookie-instellingen