Vorchterwaarden

Vorchterwaarden

De Vorchterwaarden ligt aan de linkeroever van de IJssel in de gemeente Heerde in de provincie Gelderland. De Vorchterwaarden is een oude kronkelwaard, waarbij hoogtes en laagtes nog goed zichtbaar zijn in het landschap. Door deze uiterwaard loopt een eerder gerealiseerde KRW-geul. Het gebied is grotendeels in eigendom van Staatsbosbeheer die het gebied beheren ten behoeve van natuurontwikkeling. Een deel van de uiterwaard is in agrarisch gebruik. 

Waarom?

Verbetering van de natuur is een bestaand doel in de Vorchterwaarden. Het gebied is onderdeel van het beschermde natuurgebied Natura2000 Rijntakken. Daarnaast valt het onder Natuurnetwerk Nederland, een programma om natuurgebieden beter te verbinden met elkaar en met de omliggende landbouwgebieden. Vanuit de Kaderrichtlijn Water opgave is daarnaast aandacht voor de waterkwaliteit en het verbeteren van riviernatuur. Rijkswaterstaat onderzoekt daarom of in deze uiterwaard nieuw leefgebied kan worden gecreëerd voor waterplanten en -dieren.

Hoe?

Natuurvriendelijke oevers zijn geschikt leefgebied voor verschillende waterplanten- en dieren. We onderzoeken daarom of we de strakke stenen oevers zoveel mogelijk kunnen vervangen door natuurlijke oevers met een geleidelijke overgang tussen land en water. Zo geven we waterplanten en -dieren alle kans voor een betere leefomgeving.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 


Planning project 

Momenteel zit dit project in de schetsontwerpfase. We streven ernaar om in het najaar van 2023 een schetsontwerp te hebben. Er worden gesprekken gevoerd met belanghebbende en grondeigenaren in het gebied. Zodra het schetsontwerp gereed is, wordt deze gedeeld met de omgeving.

De reacties uit de omgeving nemen we mee in het uiteindelijke ontwerp. Dat moet eind 2024 klaar zijn. Daarna kiezen we via een aanbesteding een geschikte aannemer om het werk uit te voeren. Deze begint in 2025 en moet dan eind 2027 klaar zijn.

Meedoen

Zodra het schetsontwerp klaar is, presenteren we die aan de omgeving. Er is dan mogelijkheid om inhoudelijk mee te denken en op het schetsontwerp te reageren. Deze inbreng nemen we mee in het vervolg van het proces. Wil je nu al meer weten over het project of heb je een goed idee? Neem dan contact met ons op door het contactformulier op de website in te vullen.

Samenwerkende partijen

  • Staatsbosbeheer is eigenaar van een groot deel van de uiterwaard en is in deze uiterwaard een samenwerkende partij

Logo staatsbosbeheer

 

 

Meer weten of zien?

Volgt later. 

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com
 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.