Zalkerbos

Samen riviernatuur verbetering in Zalkerbos

De uiterwaarden bij Zalk zijn bijzonder. Dat komt doordat hier een oud hardhoutooibos en waardevolle graslanden aanwezig zijn. Een klein deel van de oevers is natuurvriendelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de oevers nabij het Zalkerveer. Op het grootste deel van de oevers ligt echter stortsteen en dit is niet goed voor waterplanten en -dieren. 

Waarom?

We willen dat waterplanten en -dieren de kans krijgen een nieuwe leefomgeving te maken. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers draagt bij aan de ontwikkeling hiervan. 

Hoe?

We onderzoeken of het mogelijk is om de strakke stenen oevers te vervangen voor een meer natuurlijke overgang van land naar water. 

Maatregelen 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 


Planning project 

Het plan voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers heeft een raakvlak met het Natura 2000-plan in het gebied. Daarom voegen we beide plannen samen. Dit gezamenlijke plan bespreken we met de omgeving. De projectorganisatie van het Natura 2000-project heeft hierin de trekkende rol. Meer informatie over de planning, kun je daarom vinden op hun website: Natura 2000 IJsseluiterwaarden - Natuur en Milieu Overijssel.  

Samenwerken en meedoen 

Wilt u meer informatie over het project of ideeën inbrengen? U kunt op twee manieren contact met ons zoeken.

•          Vul het contactformulier in op de website of stuur een e-mail naar Loket-KRWOost@arcadis.com.

•          Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van bijeenkomsten worden gepubliceerd op de website Natura 2000 IJsseluiterwaarden - Natuur en Milieu Overijssel.
 

Samenwerkende partijen

  • Natuur en Milieu Overijssel: De uiterwaarden bij Zalk zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. Vanuit de Natura 2000 ligt er in deze uiterwaarde een opgave voor uitbreiding van de bestaande bossen en graslanden en het optimaliseren van de kwaliteit van bestaande natuur.

  • Staatsbosbeheer: Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een deel van de natuurgronden in de uiterwaarde bij Zalk.

  • Gemeente Kampen: De gemeente Kampen is eigenaar en beheerder van een deel van de natuurgronden in de uiterwaarde bij Zalk.

Logo Natuur en Milieu Overijssel

Logo Staatsbosbeheer

Logo Gemeente Kampen

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u ook stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.nl.
 

 

 

Cookie-instellingen