Werkzaamheden bij Genne-Overwaters: bijna gereed

13-02-2024 78 keer bekeken 0 reacties

Sinds de zomer van 2022 zijn we bezig met verschillende werkzaamheden bij het Zwarte Water. Deze voeren we uit om herstel van de riviernatuur hier mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het aanleggen van een nevengeul bij Genne-Overwaters. Na wat vertraging zijn we weer aan de slag.

Een nevengeul is een ‘extra rivier’, die parallel loopt aan het Zwarte Water. Hier kunnen vissen rustig eitjes leggen en visjes opgroeien. Sinds augustus van 2022 wordt met grote machines zo snel en veilig mogelijk aan de nevengeul gewerkt. Nadat het werk vanwege een rechtszaak een jaar stillag, is de aanleg in september 2023 hervat. 

De planning was dat de werkzaamheden december 2023 afgerond zouden zijn. Het extreem natte weer gooide echter roet in het eten. Hoogwater zorgde er zelfs voor dat we gedwongen werden helemaal te stoppen.

Bomen planten

Gelukkig is het inmiddels droger en zijn de werkzaamheden hervat. We verwachten nu dat uiterlijk 15  maart de nevengeul helemaal ‘af’ is. Dan start de provincie met het planten van bomen en plantsoen voor het hardhoutooibos. Zo zetten we, mede dankzij de nieuwe nevengeul, weer een volgende stap naar een rijke en optimaal florerende riviernatuur in het Zwarte Water. 

Heeft u vragen? Dan kunt u bellen naar het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

 Een luchtfoto van een groen landschap met weilanden, waterwegen en een aantal hoogspanningsmasten, met verspreide bebouwing en wegen.
Luchtfoto Genne-Overwaters. Fotografie: Snowwhite

0  reacties

Cookie-instellingen