Werken tijdens het broedseizoen

05-03-2024 62 keer bekeken 0 reacties

Terwijl we de werkzaamheden in en rondom het Zwarte Water uitvoeren, houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. Dat betekent onder andere dat als het broedseizoen van vogels begint, we daar met de werkzaamheden rekening mee houden.

Bij de voorbereidingen van het natuurherstel in het Zwarte Water, is ook een ecologisch adviesbureau betrokken. Dit bureau heeft in een zogenaamde ‘natuurtoets’ onderzocht wat de effecten van de werkzaamheden zijn. Hieruit bleek dat ze geen groot negatief effect op de natuur hebben – maar dat we in het broedseizoen wel goed op moeten letten.

Karekiet - Nieuwsbericht Broedseizoen Zwarte Water

Broedvogelcheck

Goed opletten begint met een duidelijk beeld hebben van waar de nestende vogels van het Zwarte Water zich precies bevinden. Daarom doet de ecologisch toezichthouder van het Zwarte Water eerst een ‘broedvogelcheck’. Over het algemeen geldt dat vogels graag nestelen op plekken met veel riet, dus daar wordt goed gekeken. Stelt de ecoloog vast dat de aanwezige broedende vogels last kunnen hebben van de werkzaamheden, dan worden deze uitgesteld tot de laatste jonge vogel op die plek is uitgevlogen.  

Ook wordt een logboek bijgehouden waarin, naast de uitkomsten van de broedvogelcheck, ook staat welke beschermende maatregelen op welke plek worden uitgevoerd. Dit met als doel schade aan planten en de leefgebieden van dieren zoveel mogelijk te voorkomen.

Onverwachte flora & fauna

Ondanks de uitgebreide voorbereidingen kan het voorkomen dat de ecoloog onverwacht tòch beschermde flora of fauna aantreft. Over wat dan te doen, maken de ecoloog, aannemer en andere betrokkenen afspraken. Het is aan de ecoloog om te beslissen wat het beste actieplan is. De conclusie kan dan zijn dat de werkzaamheden volledig stil komen te liggen. Vervelend natuurlijk, maar zo zorgen we voor de beste bescherming van de flora en fauna van het Zwarte Water. 

0  reacties

Cookie-instellingen