Aanleggen van de luwtezones: een update

16-04-2024 90 keer bekeken

In het Zwarte Water nemen we verschillende maatregelen om de riviernatuur te bevorderen. Zo komen er nevengeulen, een hardhout ooibos en creëren we luwtezones. Over die laatste maatregel geven we u een update.

Luwtezones zijn belangrijk om de vissen die in het Zwarte Water leven meer rust te bieden. In deze zones wordt de golfslag op het water gedempt, waardoor de leefomgeving van de vissen minder verstoord wordt. Zo kunnen vissen als de winde, de bittervoorn en de grote modderkruiper hun jongen in rust laten opgroeien.

We creëren de luwtezones door het aanleggen van gronddammen en damwanden en door bestaande stortstenen dammetjes te herstellen. Op 4 van de 5 locaties waar we werken, leggen we damwanden aan. Zo creëren we in totaal ruim 5 kilometer luwtezones, waarin we – alles bij elkaar opgeteld – 1,7 kilometer damwand maken.

De luwtezones komen op minimaal 10 meter vanaf de oever te staan en zijn goed zichtbaar voor de scheepvaart en recreanten. Bij de damwanden is van belang dat ze goed opgaan in de omgeving, daarom worden op verschillende plekken plantenbakken aan de damwand gehangen waar riet in groeit.  

 
Tekst gaat verder onder de foto.

Met behulp van een kraan worden luwtezones aangelegd.

Planning

De aanleg van de gronddam bij de monding van het Zwarte meer is al enige maanden in volle gang; deze steekt inmiddels boven het water uit. Na de zomer, als de bestaande grond enigszins gezet is, wordt de laatste grond aangebracht en de gronddam geprofileerd. Profileren is het netjes op hoogte brengen en afwerken van de taluds van de aan te brengen gronddam

Eind vorig jaar is begonnen met het aanleggen van de damwanden. Inmiddels zijn damwanden geplaatst bij Zwartsluis, De Velde en Veldiger Buitenland. 

De komende weken zijn we bezig met het aanbrengen van deksloven (de afdekking van een damwandconstructie) op de damwanden. We starten met plaatsen hiervan bij De Velde en bij Veldiger Buitenland. In september 2024 gaan we bij Molenwaard verder met het plaatsten van de laatste damwanden. Ook starten we dan met het herstel van de stortstenen dammetjes bij Cellemuiden, tegenover Veldiger buitenland en Roebollige hoek, tegenover de Molenwaard.

Bent u benieuwd hoe het gebied en de damwanden eruit komen te zien? Bekijk dan de video die we maakten over de werkzaamheden in het Zwarte Water.

Cookie-instellingen