Culemborgse Veer en de Beatrixsluis

De 55 kilometer lange Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven wordt versterkt. Naast het stuk tussen het Culemborgse Veer en de Beatrixsluis liggen de uiterwaarden Honswijkerwaard en Steenwaard. Hier willen we de dijkversterking combineren met kansen voor de natuur. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren door te werken aan de ecologische waterkwaliteit.

We onderzoeken of het mogelijk is om de uiterwaard in verbinding te brengen met de rivier. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheid voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij de Honswijkerwaard. De dijkversterking en de natuurverbetering worden tegelijkertijd aangepakt. Zo combineren we de ambities van de verschillende partijen in het projectgebied.

Wat zijn we hier van plan?

We zien verschillende manieren om de riviernatuur in de Honswijkerwaard en Steenwaard te verbeteren.

Honswijkerwaard

In de Honswijkerwaard willen we de oevers en het maaiveld verlagen. Door de bodem in contact te brengen met de rivier, ontstaan er moerassige zones. Hier biedt het water een leefomgeving voor verschillende planten en dieren, zoals de vissoorten winde en riviergrondel. Daarnaast onderzoeken we of de bestaande natuurvriendelijke oevers aan de rand van de rivier kunnen worden verlengd. Op deze manier worden de bestaande laagtes met elkaar verbonden. 

Steenwaard

In de Steenwaard onderzoeken we of we de bestaande plas in verbinding kunnen brengen met de rivier. De huidige oeverwal zal dan worden weggehaald. Daarnaast plaatsen we mogelijk rivierhout om de plas aantrekkelijker te maken voor vis. En kan de riviernatuur in de strang (nevengeul) verbeterd worden door de aanleg van schiereilanden en flauwere oevers.

Wie zijn erbij betrokken?

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken.

Voor de riviernatuur in de uiterwaarden:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen om de waternatuur te verbeteren.
  • Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en cultuurhistorie.
  • Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar en beheerder van de uiterwaarden.

Voor de dijkversterking:

  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de dijkversterking.

Overige betrokken partijen:

  • Recreatieschap Stichtse Groenlanden is eigenaar van het noordelijke gedeelte van de Honswijkerwaard.
  • Gemeente Houten.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De verkenningsfase is afgerond. De dijkversterking en de natuurontwikkeling in de uiterwaard worden samengenomen in één project. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende tijd het ontwerp van de dijk en de uiterwaard verder uitwerken. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op deze site.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.