Palmerswaard

Samen maakten we de Palmerswaard gevarieerder

De  Palmerswaard bij Rhenen is opnieuw ingericht. Door de nieuwe inrichting kan de natuur zich gevarieerd kan ontwikkelen, zowel in het water als op het land. Het deel van de uiterwaard bij de stad en bij de Rijnbrug is nu beter passeerbaar voor kleinere zoogdieren, insecten en vlinders. Ook is het gebied beter te beheren. Het gebied voldoet nu ook aan de eisen van waterveiligheid. Tenslotte zijn struinpaden aangelegd, zodat grote delen van het gebied toegankelijk zijn voor wandelaars en recreanten. 

De inrichting van het gebied vormt onderdeel van het project Uiterwaarden Nederrijn. De provincie Utrecht is hoofdopdrachtgever. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit, en voert daarmee de Europese Kaderrichtlijn Water uit.

Tekening van het toekomstbeeld Palmerswaard waarbij een legenda rechts meer uitlegd over de verschillende onderdelen. Rechts ligt de plaats Rhenen in het groen dat rechts grenst aan de Nederrijn in het blauw.
De gerealiseerde inrichting van Palmerswaard

In de Palmerswaard is een geul gegraven die aan één kant aantakt aan de Nederrijn, in dit deel van de uiterwaard heeft de rivier veel invloed. De geul fungeert onder meer als paaiplaats voor vissen. Ook het weghalen van stenen van de oevers draagt bij aan een natuurlijker systeem. De zomerkade is hersteld, zodat de poelen aan de noordzijde weinig invloed van de rivier ondervinden, en andere planten en dieren een plek kunnen vinden. De bestaande natuurwaarden, zoals de rivierbeplantingen en de oude kleiputten met hun waardevolle vegetatie zijn zoveel mogelijk behouden. Ten zuiden van Rhenen en nabij de Rijnbrug zijn maatregelen genomen ten behoeve van de verbinding met de Grebbeberg en de Blauwe Kamer.

Voor bezoekers hebben Utrechts Landschap, eigenaar van de Palmerswaard, en de gemeente Rhenen, eigenaar van het aanliggende deel, samen een informatiepaneel geplaatst. De provincie heeft ten oosten van de Rijnbrug een uitzichtpunt gebouwd met een weids zicht op dit prachtige gebied.

In september 2017 is dit project opgeleverd.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

 
 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.