Salmsteke – Schoonhoven

In dit project sluiten we aan bij het deeltraject Salmsteke-Schoonhoven van de dijkversterking binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk, een dijkversterkingsproject van 55 kilometer. Naast dit traject liggen de uiterwaarden Willige Langerak, De Bol en Collegewaard. Hier willen we de leefomgeving voor dieren en planten verbeteren door te werken aan de ecologische en chemische waterkwaliteit. Daarom onderzoeken we de kansen en mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De dijkversterking en de natuurverbetering worden tegelijkertijd aangepakt. Zo combineren we de ambities van verschillende partijen in het projectgebied: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Lopik, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Wat zijn we hier van plan?

In de uiterwaarden langs Salmsteke-Schoonhoven onderzoeken we mogelijke maatregelen om zoetwatergetijdenatuur te ontwikkelen: een natuurgebied dat steeds wisselt tussen hoog- en laagwater. Zo’n wisselende waterstand kan nieuwe planten en dieren naar het gebied trekken.

Willige Langerak

Bij Willige Langerak liggen kansen om de bestaande geul anders in te richten, zodat er meer stroming en variatie in breedte en diepte ontstaat. Dat maakt de geul aantrekkelijker voor verschillende planten en dieren, zoals de vissoorten winde en bot. De mogelijkheid om de geul te verlengen wordt nog onderzocht. Naast grotere plassen zijn in dit gebied langs de dijk kleine poelen te vinden. Deze willen we behouden. Daar leven nu al bijzondere soorten. Bovendien hebben de poelen een cultuurhistorische waarde, omdat hier vroeger klei is gewonnen. Langs de oever van de rivier liggen nu stenen om de golven van schepen op te vangen. Dat is nadelig voor flora en fauna. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden om hier een natuurvriendelijke oever aan te leggen.

De Bol

Bij De Bol is de oever deels versteend en hier wordt onderzocht of de locatie geschikt is voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

Collegewaard

De Collegewaard ligt in de buitenbocht van de rivier en staat onder invloed van eb en vloed. Dit is een bijzondere locatie, waar veel dynamiek in de rivier zit. Daarom onderzoeken we hier de mogelijkheden voor een geul die verbonden is met de rivier. Ook onderzoeken we of we rivierhout, dode bomen, in de geul kunnen plaatsen. Op en rond rivierhout leven veel verschillende soorten insecten en vissen. Zo vergroten we de biodiversiteit in de rivier. Lees meer over de positieve effecten van rivierhout. Aan de rivierzijde wordt gekeken of de kribvakken natuurvriendelijker ingericht kunnen worden.   

Wie zijn erbij betrokken?

Bij dit project zijn vier partijen betrokken:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de KRW-maatregelen om de waternatuur te verbeteren.
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de dijkversterking.
  • Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur en cultuurhistorie.
  • Staatsbosbeheer is grotendeels eigenaar en beheerder van de uiterwaarden.

Ook de gemeente Lopik is betrokken bij dit project, maar heeft geen eigen opgave.

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

De verkenningsfase is afgerond. De dijkversterking en de natuurontwikkeling in de uiterwaard worden samengenomen in één project. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de komende tijd het ontwerp van de dijk en de uiterwaard verder uitwerken. Meer informatie hiervoor kunt u vinden op deze site.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.