Samen laten we Salmsteke ontkiemen

Samen laten we Salmsteke ontkiemen

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer hebben samen gewerkt aan het project Salmsteke Ontkiemt! In dit project is de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie.

In de uiterwaard van Salmsteke willen we een rijkere natuur. Hiervoor hebben we een getijdegeul aaangelegd, welke is verbonden met de Lek. Daarin hebben ook rivierhout geplaatst. Naast de geul hebben we voor stroomdalgrasland en glanshaverhooiland gezorgd en het moeras rond de oude kleiputten verbeterd.

Je ziet een kaart van recreatiegebied Salmsteke langs de rivier de Lek, met wandel- en fietspaden, een voetveer en voorzieningen zoals horeca en parkeerplaatsen, gemarkeerd met cijfers en symbolen.
Ontwerp: Oomen Landschap

Historie

De naam Salmsteke komt voort uit de 17e eeuw, toen de Nederlandse rivieren rijk waren aan zalm. Bevissing vond in die tijd bedrijfsmatig plaats en dit gebeurde onder meer met de zalmsteek (‘salmsteke’). De zalmsteek bestaat uit een groot hekwerk van palen met daartussen rijswerk of netwerk dat dwars op de stroomrichting staat en met dwars op het grote hekwerk kleine hekwerkjes waartegen vroeger grote korven, en later fuiken, werden gezet. Deze stonden aan beide zijden van het hekwerk, zodat men zowel bij eb als bij vloed zalmen kon vangen.

Je ziet een plattegrond van het gebied met daaronder een legenda

Klik hier om het plan voor de herinrichting te zien.

Maatregelen

 

Geulen en strangen aangelegd en verbeterd

We hebben bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uitgegraven en beter verbonden met de rivier. Ook zijn er nieuwe geulen en strangen met ondiep water aangelegd. Hierdoor is het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren geworden.

Lees meer

 

Rivierhout geplaatst

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 
 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"158217"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen