Samen laten we Salmsteke ontkiemen

Samen laten we Salmsteke ontkiemen

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer werken samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! In dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie.

In de uiterwaard van Salmsteke willen we rijkere natuur krijgen door een getijdegeul aan te leggen. Deze is verbonden met de Lek. We plaatsen er ook rivierhout in. Naast de geul zorgen we voor stroomdalgrasland en glanshaverhooiland. En we verbeteren het moeras rond de oude kleiputten.

Historie

De naam Salmsteke komt voort uit de 17e eeuw, toen de Nederlandse rivieren rijk waren aan zalm. Bevissing vond in die tijd bedrijfsmatig plaats en dit gebeurde onder meer met de zalmsteek (‘salmsteke’). De zalmsteek bestaat uit een groot hekwerk van palen met daartussen rijswerk of netwerk dat dwars op de stroomrichting staat en met dwars op het grote hekwerk kleine hekwerkjes waartegen vroegen grote korven en later fuiken van netwerk werden gezet. Deze stonden aan beide zijden van het hekwerk, zodat men zowel bij eb als bij vloed zalmen kon vangen.

Klik hier om het plan voor de herinrichting te zien.

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

 
 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"158217"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.