Stadswaard Nijmegen

Samen maakten we de Stadswaard aantrekkelijker voor recreatie

De Stadswaard bij Nijmegen is opnieuw ingericht voor recreanten en er is een watergeul gegraven. Er is een voetgangersbrug gekomen, wat het gebied makkelijk toegankelijk maakt voor bezoekers. Een mooi resultaat waar veel bezoekers en de natuur van kunnen profiteren.

Aantrekkelijk voor mens en dier

Er is een watergeul van 1 kilometer waar vanaf één kant water in kan stromen. Dit maakt het gebied dynamischer voor dieren en planten. Bezoekers kunnen de geul op drie punten oversteken. Dit is afhankelijk van hoe hoog het water staat. Ook zijn er verschillende speel- en kunstobjecten. Door de het getij in de watergeul ontwikkelt zich een rivierlandschap. De vos heeft zich al gevestigd en ook de ijsvogel is al te zien. Galloways en konikpaarden begrazen het gebied. Kortom, het gebied is niet alleen aantrekkelijk voor mensen, maar ook voor dieren.

Aanwinst

De Stadswaard is een aanwinst voor Nijmegen. De nieuwe geul maakt dat het gebied nog aantrekkelijker is en dat het rivierlandschap nog beter voelbaar wordt. Vlakbij de Stadswaard is het natuur- en cultuurhistorisch centrum de Bastei gebouwd. Dit is de uitvalsbasis voor excursies in de Stadswaard.

Maatregelen 

Icoon Rivierhout plaatsen

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.
Lees meer

 
 

Waterkwaliteit en ecologie

Het gebied is tot stand gekomen door samenwerking tussen de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer gaat het gebied beheren. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en ecologie van de rivier. De geul is dus hoofdzakelijk aangelegd voor een goede waterkwaliteit en de bevordering van de ecologie.

WaalWeelde

De Stadswaard maakt onderdeel uit van het project WaalWeelde van de provincie. WaalWeelde streeft naar een veilige, mooie en economisch sterke Waal. Ruimtelijke kwaliteit langs de Waal betekent het streven naar behoud van de dynamische rivier met scheepvaart, maar ook bedrijvigheid en robuuste riviernatuur.

Stadswaard op website Waalweelde

Bezoekerscentrum de Bastei

Cookie-instellingen