Inzagetermijn ontwerp bestemmingsplannen voorbij

21-11-2023 446 keer bekeken 0 reacties

De inzagetermijn voor de ontwerp bestemmingsplannen en vergunningen voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden is afgelopen. Samen met de vergunningverleners gaan we nu antwoorden formuleren op de binnengekomen reacties. Verder heeft de Commissie m.e.r. een bezoek gebracht aan het gebied.

Van donderdag 21 september tot en met woensdag 1 november 2023 hebben de ontwerp bestemmingsplannen voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden ter inzage gelegen. Daarnaast waren ook een aantal andere besluiten (ontwerp vergunningen) in te zien. Deze besluiten en ontwerp bestemmingsplannen maken de herinrichting van het gebied mogelijk. In totaal zijn er 22 reacties (zienswijzen) binnen gekomen. Deze reacties gaan we beoordelen. Als het volgens de vergunningverleners nodig is, passen we de toelichting, het bestemmingsplan en/of de vergunning daarop aan. We maken een Nota van beantwoording waarin we aangegeven wat we met de reacties hebben gedaan.

Bezoek Commissie m.e.r.

Op 20 november 2023  heeft  de Commissie m.e.r.  een  bezoek gebracht aan het gebied. Zij hebben een rondleiding door het gebied gehad en toelichting op onze plannen gekregen. Het bezoek van de Commissie m.e.r. is een vast onderdeel van de procedures voor het bestemmingsplan en ontgrondingsvergunning. De commissie beoordeelt of natuur en milieu voldoende zijn meegenomen in onze besluitvorming . Deze beoordeling (het toetsadvies) ontvangen wij naar verwachting eind dit jaar (2023).

Vervolg

Op basis van de binnengekomen reacties maken wij begin 2024 de plannen voor de Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden definitief. Deze definitieve besluiten bieden we aan, aan de gemeente en overige bevoegde gezagen zodat zij deze vast kunnen stellen. De planning is erop gericht om in april 2024 de definitieve besluiten te verkrijgen. Deze definitieve besluiten worden dan voor de zomer ter inzage gelegd, waarbij beroep bij de Raad van State mogelijk is. Verdere informatie over de procedure volgt tegen die tijd.    

0  reacties

Cookie-instellingen