Tweede voorlopig toetsingsadvies Commissie m.e.r.

17-04-2024 95 keer bekeken 0 reacties

Op basis van het voorlopig toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. eind december vorig jaar hebben we aanvullingen gedaan in onze milieueffectrapportage. Deze aanvullingen zijn door de commissie positief beoordeeld. Alleen op het gebruikte grondwatermodel is nog extra informatie gevraagd.

Eind 2023 lagen verschillende besluiten rondom het project Uiterwaarden Wamel Dreumel en Heerewaarden (UWDH) ter inzage. Ook bracht toen de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) een bezoek aan het gebied. Deze commissie beoordeelt of natuur en milieu voldoende zijn meegenomen in onze besluitvorming.

Verzoek extra informatie

Op 20 december 2023 bracht de Commissie een eerste beoordeling naar buiten, waarin ze extra informatie vroegen. Deze informatie hebben we aangeleverd en daarmee hoopten we op een positieve eindbeoordeling van de Commissie. Zo kunnen we de plannen voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden definitief maken. De Commissie beoordeelde de extra informatie die we leverden positief in hun tweede beoordeling, maar wil over het gebruikte grondwatermodel nog meer gedetailleerde informatie ontvangen.  

De initiatiefnemers (Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer) vullen deze informatie over het grondwatermodel verder aan. De Commissie checkt deze informatie vervolgens, waarna de Commissie m.e.r. de definitieve beoordeling uitbrengt.   

Vervolg

Het extra verzoek om informatie door de Commissie, betekent dat het definitief maken van de plannen voor de uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden opschuift tot na de zomer van 2024. Dat is ook het moment dat de zienswijzen (reacties) beantwoord worden, die bij de inzage van de ontwerpbesluiten van vorig jaar binnen zijn gekomen. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen hierover binnenkort bericht van de Provincie Gelderland.  

De volledige tweede beoordeling van de Commissie m.e.r. leest u hier.

0  reacties

Cookie-instellingen