Planning

Planning

 • 5 juli 2021: ondertekening Samenwerkingsovereenkomst tussen partners
 • Oktober 2021: gesprekken met partners over de inrichting
 • December 2021: werksessie gezamenlijke inrichtingskeuzes
 • Najaar 2022: voorlopig ontwerp gereed
  • Voorontwerp
  • Raming
  • Beheervisie
 • Voorjaar 2023: definitief ontwerp gereed
  • Definitief Ontwerp
  • Definitief Beheer en Onderhoudsplan
  • Opstellen raming realisatiefase
 • 2023: projectbeslissing Rijk
 • 2024: projectbesluit, vergunningentraject, uitvoeringsontwerp
Cookie-instellingen