Over het project

Over het project

In het Zwarte Water werken we aan twee natuurdoelen: het verbeteren van de biodiversiteit, en het verbeteren van onderwaternatuur volgens de Kaderrichtlijn Water. 

Met de aanleg van de luwtezones bij het Zwarte Water werken we aan de opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water. De aanleg van de nevengeul en het hardhouten ooibos in Genne-Overwaters is een project in combinatie met Natura 2000.

Ruimte voor riviernatuur

De laatste jaren is de natuurlijke stroming van rivieren op veel plekken veranderd. De biodiversiteit in deze gebieden is daardoor afgenomen. Voor het verbeteren van de onderwaternatuur rondom het Zwarte Water leggen we daarom luwtezones aan en graven we een nevengeul bij Genne-Overwaters. In deze ‘extra’ rivier is plaats voor ondiepten en langzaam stromend water. Zo krijgen dier- en plantensoorten die van nature in en rondom de rivier voorkomen, weer de ruimte. Ook planten we in dit gebied een hardhouten ooibos om het voor meer diersoorten een aantrekkelijk leefgebied te maken. 

Verbeterde visstand

Tussen Hasselt en het Zwarte Meer plaatsen we damwanden die (scheeps)golven dempen. In deze luwtezones kunnen vissen rustig eitjes leggen en opgroeien, waardoor de visstand zal verbeteren. De damwanden worden ongeveer 10 meter uit de oever aangelegd, en zijn duidelijk zichtbaar voor scheepvaart en waterrecreanten.

Waarom damwanden?

Scheepvaart op het Zwarte Water zorgt voor golven. Deze golven leiden tot een onrustig water, zowel op als onder het wateroppervlak. Vissen kunnen er door die golven dan niet rustig paaien of eitjes leggen. Door het plaatsen van damwanden creëren we luwtezones. De damwanden stoppen namelijk niet alleen de golven aan het wateroppervlak, maar ook de zuigkracht in het water zelf. Een opener constructie zoals een palenrij met rijshout ertussen houdt de zuigende werking van de schepen onvoldoende tegen. In de gevormde luwtezones kunnen vissen rustig eitjes leggen en opgroeien, waardoor de visstand sneller zal verbeteren.

Recreatie

Het plaatsen van de damwanden vindt plaats op het water. Als waterrecreant kunt u hier iets van merken. Na uitvoering van het project zullen op een aantal locaties luwtezones gemaakt zijn, waarachter niet gevaren kan worden.

Bij het aanleggen van de nevengeul zal zo veel mogelijk aan- en afgevoerd worden over het water. Tijdens deze werkzaamheden kan het zijn dat delen van Genne-Overwaters uit veiligheidsoverwegingen afgesloten zijn voor wandelaars. Als het project klaar is kunt u langs de nevengeul wandelen over het laarzenpad - op en langs de zomerdijk - in de uiterwaard. 

Meer weten over dit project? Zie veelgestelde vragen.

Cookie-instellingen