Schetsontwerp

Herstellen van riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur is de afgelopen eeuwen flink achteruitgegaan ten gunste van veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren zijn achteruitgegaan in aantal of zelfs verdwenen. Daarbij is de biodiversiteit ook afgenomen. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur te herstellen.  

Aantakken geïsoleerde plas (strang) en optimaliseren van natuurvriendelijke oevers 

De uiterwaard Moerbergse Waard bevindt zich op de rechteroever van de Lek en ten westen van Wijk bij Duurstede. De uiterwaard ligt tussen stuw Hagestein (benedenstrooms) en de kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal (bovenstrooms). De uiterwaard is verder gelegen aan de Lekdijk west, met aan de noordzijde een weidelandschap (binnendijks). Direct aan de benedenstroomse zijde van de uiterwaard is de toegangsweg tot de veerpont gelegen, waar de noordzijde van de rivier met de zuidzijde verbonden is door de veerpont.

In het gebied ligt een restgeul. Deze is als gevolg van kleiwinning ontstaan en door de jaren heen veranderd in een langwerpige plas; die bij hoogwater overstroomt. De plas is volledig omringd met een bosstrook van wilgen. Het gebied is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, maar geen Natura 2000 of onderdeel van andere beleidsmatige begrenzingen voor natuur. In onderstaande figuur ziet u de uiterwaard en de plannen voor aanleg van een strang.

Schetsontwerp Moerbergse Waard

 

Strang 

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is een toename aan water verbonden met de rivier als leefgebied voor vis, onderwaterdiertjes en waterplanten belangrijk. Dit is onder meer te bereiken door het realiseren van een strang. Een strang is een nevengeul dat slecht aan een zijde is aangetakt aan de rivier. Een strang zorgt voor luwe plekken in de uiterwaard. Elke strang die gerealiseerd wordt kan er anders uitzien, afhankelijk van de situatie.  

Natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waar de natuur de ruimte krijgt. Afhankelijk van waar we de oever herstellen, ziet hij er anders uit. Van een licht glooiende oever vol met vegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. En alles daartussenin.

Het schetsontwerp  

Het toekomstbeeld van de aantakking van de geïsoleerde plas en de ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever binnen de Moerbergse Waard is te zien in het schetsontwerp. Op dit moment zitten we in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben en grondeigenaren in de Moerbergse Waard. De verschillende wensen van hen én de doelen van Kaderrichtlijn Water zijn in het schetsontwerp verwerkt.  

Ontwerp Moerbergse Waard 

Het is de bedoeling om de geïsoleerde plas te verbinden met de rivier. Dat doen we door het aanleggen van een 900 meter lange strang. Daarnaast willen we de kribvakken , de ruimte tussen de kribben, uitbreiden naar een totale lengte van circa 750 meter. Bovenstrooms is het voornemen een duiker te plaatsen om doorspoeling van vers water in de uiterwaard te krijgen. De stenen langs de oevers zullen zoveel mogelijk worden weggehaald. Op die plekken plaatsen we rivierhout om de biodiversiteit langs de oevers te stimuleren. 

Reageren op het ontwerp kan via deze link: Denk mee | Samenwerken aan Riviernatuur

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.