Samen verbeteren we de riviernatuur in de Moerbergse Waard

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Moerbergse Waard

De Moerbergse Waard bevindt zich op de noordelijke oever van de Lek tegenover Beusichem. Het gebied valt binnen de gemeente Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht. Aan de westzijde van het gebied ligt een toegangsweg tot de veerpont richting Beusichem. De uiterwaard bestaat uit een geïsoleerde plas, die tevens als kleiwinning heeft gediend. Deze plas overstroomt bij hoogwater en is volledig omringd met een brede bosstrook van wilgen.

Waarom 

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, daar willen we samen voor zorgen. Sommige van deze diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we langs de oevers van de Nederrijn-Lek waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe 

Om dieren en planten een fijn leefgebied te bieden in de Moerbergse Waard onderzoeken we de mogelijkheden voor het aantakken van de bestaande plas. Dit betekent dat de plas in directe verbinding staat met de rivier. Dit noemen we een strang. De nieuwe strang zorgt ervoor dat dieren en planten geen last hebben van de scheepvaart op de rivier. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om de oevers natuurvriendelijker te maken. De oever is daardoor niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit van het gebied. 

Maatregelen

 

Geulen en strangen aanleggen of verbeteren

We graven bestaande, natuurlijke nevengeulen en strangen opnieuw uit en verbinden ze beter met de rivier. Ook leggen we nieuwe geulen en strangen met ondiep water aan. Dat doen we in deze uiterwaarden. Hierdoor wordt het rivierengebied een rijkere leefomgeving voor planten en dieren.

Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.

Lees meer

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.

Lees meer

 
 
Cookie-instellingen