Wolfswaard

Samen riviernatuur verbeteren in de Wolfswaard

In de Wolfswaard onderzoeken we de mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dit gebied maakt deel uit van de voormalige dorpspolder Opheusden van de gemeente Neder-Betuwe. Met Kesteren in het westen, Lakemond en Hemmen in het oosten en Hien, Dodewaard en Ochten in het zuiden.

De uiterwaarden zijn voor een groot deel afgegraven om bakstenen te maken en zand te winnen. Nu bestaan ze vooral uit landbouwgronden. De uiterwaarden liggen bij de Wolfswaard en de Maneswaard (gemeente Wageningen), de Valkenburgse Waard en de Ossewaard bij het Opheusdens veer.

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de Nederrijn en de Lek, daar willen we samen voor zorgen. Dieren en plantensoorten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we nu langs oevers van de Wolfswaard waar we de riviernatuur kunnen verbeteren.  

Hoe?

Een natuurvriendelijke oever kunnen we ontwikkelen door meer begroeiing en variatie aan te brengen, of oevers minder steil te maken. Planten en dieren moeten zich weer thuis gaan voelen bij de rivier. Dan draagt de oever ook bij aan de biodiversiteit in het hele gebied. 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

Nieuws over dit project

Schetsontwerp 

In de afgelopen periode is er hard gewerkt om in samenspraak met grondeigenaren en overheden een schetsontwerp voor de Wolfswaard tot stand te brengen. Via deze link kunt u het ontwerp, de dwarsdoorsnede en de toelichting bekijken.   

Een kaart toont het plangebied langs de rivier de Nederrijn, met verschillende voorgestelde maatregelen.

Planning project

Momenteel onderzoeken we welke oevers in aanmerking komen. Na vaststellig van de meest geschikte locatie(s) volgt de uitwerking van het schetsontwerp. Het ontwerp komt in samenspraak met overheden en direct betrokkenen tot stand. 

Gebiedsstudie 

Om te bepalen welke KRW-maatregel het beste bij het gebied past brengen we de karakteristieken van de uiterwaarden in beeld. Deze analyse en de ecologische opgave zijn het vertrekpunt voor het schetsontwerp. De meest relevante landschappelijke kenmerken en ruimtelijke beperkingen zijn verwerkt in kaartmateriaal. De kaarten vindt u via deze link link. 

Participatie

In de afgelopen periode hebben wij met overheden, grondeigenaren en -gebruikers en andere betrokkenen onze plannen gedeeld en zijn wensen geïnventariseerd. Deze informatie is samengebracht tot een schetsontwerp en is onlangs geaccepteerd door Rijkswaterstaat. Het schetsontwerp vormt daarmee de basis voor het verder uitwerken naar een voorlopig ontwerp.

Samenwerken en meedoen

Wilt u meer weten over het project, of heeft u een goed idee? 

•           Vul het contactformulier in op de website

Samenwerkende partijen

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com 

 

 

 

Cookie-instellingen