Amerongse Bovenpolder

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Amerongse Bovenpolder 

De Amerongse Bovenpolder is een uiterwaard langs de noordelijke oever van de Nederrijn, ten zuiden van Amerongen en ten westen van Elst. In dit gebied ligt ook Kasteel Amerongen. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het westelijke deel van de uiterwaard, Stichting Utrechts Landschap van het oostelijke deel.


Waarom? 

Langs de oevers van de Amerongse Bovenpolder onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Dit doen wij om een betere leefomgeving te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, maar daar nu weinig of niet leven. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen.  


Hoe? 

Om de leefomgeving voor dieren en planten te verbeteren worden er verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals het verrijken van de oever met meer begroeiing en diversiteit en het aanleggen van een minder steile helling. Hierdoor creëren we een natuurlijke overgang tussen land en water.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om rivierhout bij de oever te plaatsen. Rivierhout biedt onder water een interessant leefgebied voor wieren, algen en mossen en trekt daarmee weer andere dier- en plantsoorten aan.

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 
 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254763"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


Planning project 

Het schetsontwerp is gereed en te bekijken via de onderstaande knop. Na het schetsen volgt de verdere uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 af. We streven ernaar het project in 2027 af te ronden.

Schetsontwerp


Meedoen 

Het schetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met overheden en belanghebbenden. In de zomer van 2023 is in de omgeving van de Amerongse Bovenpolder een ansichtkaart verspreid met een link naar het schetsonwerp. Ook is er een informatiebord met het schetsontwerp in de uiterwaard geplaatst. Tijdens de zomerperiode van 2023 was het mogelijk om via de website reacties en suggesties achter te laten. De binnengekomen reacties zijn beoordeeld op haalbaarheid binnen de kaders van het project. Hier kunt u de reacties en gestelde vragen terugvinden

Het schetsontwerp zal verder worden uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Tijdens dit proces is het mogelijk om wensen of suggesties in te sturen over het ontwerp en de uitvoering. Momenten waarop inbreng mogelijk is worden kenbaar gemaakt via verschillende kanalen, waaronder deze website. Mocht u in de tussentijd een wens willen insturen, dan kunt u een mail sturen naar loket-krwoost@arcadis.com.

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen