Amerongse Bovenpolder

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Amerongse Bovenpolder 

De Amerongse Bovenpolder is een uiterwaard langs de noordelijke oever van de Nederrijn, ten zuiden van Amerongen en ten westen van Elst. In dit gebied ligt ook kasteel Amerongen. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheert het westelijke deel van de uiterwaard, Stichting Utrechts Landschap is eigenaar en beheerder van het oostelijke deel. 


Waarom? 

Langs de oevers van de Amerongse Bovenpolder onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Dat willen we doen door een beter leefgebied te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het gebied rond de Nederrijn en de Lek, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water. 


Hoe? 

De verbetering van de leefgebieden richt zich in de Amerongse Bovenpolder op het natuurvriendelijker maken van de oevers. Dit doen we door meer begroeiing en variatie aan te brengen. De bedoeling is dat plant- en diersoorten zich dan (weer) beter thuis gaan voelen in de rivier. De oever is zo niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied.  

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om rivierhout op de oever te plaatsen. Rivierhout biedt onder water een interessant leefgebied voor wieren, algen en mossen en daarmee weer voor andere plant- en diersoorten. 

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

 
 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254763"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


Planning project 

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de nadere uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 gereed. De werkzaamheden starten vanaf 2025/2026 om uiterlijk in 2027 het project af te ronden.


Meedoen 

Wilt u meer informatie over het project of ideeën inbrengen? Vul het contactformulier in op de website 

Schetsontwerp

Denk en doe mee!

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.