Amerongse Bovenpolder

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Amerongse Bovenpolder 

De Amerongse Bovenpolder is een uiterwaard langs de noordelijke oever van de Nederrijn, ten zuiden van Amerongen en ten westen van Elst. In dit gebied ligt ook kasteel Amerongen. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheert het westelijke deel van de uiterwaard, Stichting Utrechts Landschap is eigenaar en beheerder van het oostelijke deel. 


Waarom? 

Langs de oevers van de Amerongse Bovenpolder onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Zodat wij een beter leefgebied kunnen creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het gebied rond de Nederrijn en de Lek, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 


Hoe? 

De verbetering van de leefgebieden richt zich in de Amerongse Bovenpolder op het natuurvriendelijker maken van de oevers. Dit doen we door meer begroeiing en variatie aan te brengen. De bedoeling is dat plant- en diersoorten zich dan (weer) thuis gaan voelen in de rivier. De oever is zo niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied.  

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om rivierhout bij de oever te plaatsen. Rivierhout biedt onder water een interessant leefgebied voor wieren, algen en mossen en daarmee weer voor andere plant- en diersoorten. 

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

 
 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254763"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}


Planning project 

Het schetsontwerp is gereed. Na het schetsen volgt de nadere uitwerking. Het uiteindelijke ontwerp is in 2025 gereed. Er wordt gestreefd het project in 2027 af te ronden.  


Meedoen 

Het schetsontwerp voor de Amerongse Bovenpolder is gereed. Het schetsontwerp is tot stand gekomen in overleg met overheden en belanghebbenden. In de zomer van 2023 is de omgeving van de Amerongse Bovenpolder middels een ansichtkaart de oproep gedaan om het schetsontwerp te bekijken en hierop te reageren. Ook is er een informatiebord met het schetsontwerp in de uiterwaard geplaatst. Gedurende de zomerperiode van 2023 was het mogelijk om via de website reacties en suggesties achter te laten. Deze reacties worden in het vervolg van het ontwerpproces beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. De gestelde vragen zijn ook terug te vinden, zie hiervoor de veelgestelde vragen. De georganiseerde momenten worden tijdig kenbaar gemaakt onder andere via deze website. Mocht u in de tussentijd een wens willen indien, dan kunt u ons ten alle tijden bereiken via: loket-krwoost@arcadis.com

Schetsontwerp

Veldonderzoeken

In het eerste kwartaal van 2024 worden er veldonderzoeken uitgevoerd in de Amerongse Bovenpolder. Het is mogelijk dat u in deze periode onderzoekers in deze uiterwaard aan het werk ziet. Zij doen onderzoek naar onder andere de kwaliteit van de bodem en naar de archeologie. De resultaten worden gebruikt om het schetsontwerp verder uit te werken.  

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Vragen over dit project kunt u stellen per mail via loket-krwoost@arcadis.com.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.