Amerongse Bovenpolder

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Amerongse Bovenpolder 

De Amerongse Bovenpolder is een uitwerwaard langs de noordelijke oever van de Nederrijn, ten zuiden van Amerongen en ten westen van Elst. In dit gebied ligt ook kasteel Amerongen. Staatsbosbeheer beheert het westelijke deel van de uiterwaard en stichting Utrechts Landschap het oostelijke deel.


Waarom? 

Langs de oevers van de Amerongse Bovenpolder onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Dat willen we doen door een beter leefgebied te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het gebied rond de Nederrijn en de Lek, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water. 


Hoe? 

In de Amerongse Bovenpolder richten we ons vooral op het natuurvriendelijker maken van de oevers. Dit doen we door meer begroeiing en variatie aan te brengen. De bedoeling is dat plant- en diersoorten zich dan (weer) beter thuis gaan voelen in de rivier. De oever is zo niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. 

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om rivierhout op de oever te plaatsen. Rivierhout biedt onder water een interessant leefgebied voor wieren, algen en mossen en daarmee weer voor andere plant- en diersoorten. 
 

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

 
 


Planning project 

Momenteel bevindt dit project zich in de verkenningsfase. In deze fase bepalen we op welke locaties de kans groot is dat de maatregelen succes hebben. Voor de meest kansrijke locatie(s) werken we daarna samen met directe belanghebbenden in een eerste ontwerp uit hoe we de oevers natuurvriendelijker willen maken. Naar verwachting is dit ontwerp in het najaar van 2022 klaar. Na afstemming met de directe belanghebbenden delen we het ontwerp in een bredere bijeenkomst met de omgeving. Daarna werken we het ontwerp verder in detail uit. 


Meedoen 

Wilt u meer informatie over het project of ideeën inbrengen? U kunt op twee manieren contact met ons zoeken: 

1. Vul het contactformulier in op de website 
2. Bezoek een van onze bijeenkomsten. De datum en locatie van bijeenkomsten publiceren we op deze projectpagina. 

 

Samenwerkende partijen

Deze informatie volgt nog.
 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Deze informatie volgt nog.

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.