Rosandepolder

De Rosandepolder ten zuiden van Oosterbeek (Gemeente Renkum) biedt kansen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Oosterbeekse beek en de Nederrijn komen hier samen. Daardoor is het een goede locatie om een betere leefomgeving voor rivierplanten en -dieren te creëren. We bekijken onder meer een herinrichting van de beekmonding. Met meer ruimte voor natuurlijke oevers, moerassige laagten en overstromingsvlaktes. We borduren daarbij voort op de visie en beelden uit de in 2019 opgestelde Landschapsvisie Park Slijpbeeken.

Wat zijn we hier van plan?

Herinrichting beekmonding

In de Rosandepolder komen de Oosterbeekse beek en de Nederrijn bijeen. Op locaties waar verschillende wateren samenkomen, verplaatsen planten en dieren zich vaak tussen de verschillende watersystemen. Dit komt de ecologische waterkwaliteit ten goede. Deze uitwisseling vindt echter alleen plaats wanneer er sprake is van ‘stromend ondiep water’. Dat is er nu nog niet. Daarom zetten wij ons in om dit leefgebied in de Rosandepolder te ontwikkelen.

Natuurlijke overgangen tussen rivier en beek zijn belangrijk voor het waterleven. Daarom herstellen we waar mogelijk het oorspronkelijke karakter van de beekmondingen. We creëren een geleidelijke overgang tussen water en land en verwijderen obstakels of leiden het water om. Ook zorgen we voor meer afwisseling in stroming en waterdiepte en geven we de beken waar dat kan hun slingerende loop terug.

Natuurvriendelijke oever realiseren

Achter de gestrekte over van de Nederrijn realiseren we een oevergeul. Hierdoor ontstaat een zone die beschut is voor scheepvaart, maar wel toegankelijk voor vissen die houden van stromend water. 

Wat gaat er de komende periode gebeuren?

Het is ons doel om meer riviernatuur in de uitwaarden te creëren. Daarbij is het belangrijk dat onze plannen in balans zijn met andere opgaven en belangen in de Rosandepolder, zoals de ontwikkeling van het Slijpbeekpark. De komende periode praten we daarom samen met waterschappen, provincie, gemeente en Stichting Geldersch Landschap over de kansen en mogelijkheden van dit gebied. Het resultaat hiervan verwerken we uiteindelijk in een schetsontwerp, waarover we te zijner tijd met de omgeving in gesprek gaan.

Wie zijn erbij betrokken?

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van de KRW-maatregelen en is daarmee ook de trekker van dit project;
  • Waterschap Vallei en Veluwe is beheerder van de Slijpbeek, de primaire kering en de zomerdijk die in de Rosandepolder liggen;
  • Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het behoud van de natuur, cultuurhistorie en landschap, en toetsen de plannen op deze thema’s;
  • Gemeente Renkum is deels grondeigenaar en ook bevoegd gezag met betrekking tot vergunningen;
  • Stichting Geldersch Landschap en Kastelen is erfpachter en beheerder van verschillende percelen.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.