Samen verbeteren we de riviernatuur in de Koekoeksche Waard

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Koekoeksche Waard

Bekijk hier het schetsontwerp

De Koekoeksche Waard ligt langs de zuidelijke oever van de Lek, ten westen van Ameide in de het dorp Tienhoven. In de uiterwaarde ligt camping De Koekoek. Ten noorden van de camping ligt één van de best ontwikkelde stroomdalgraslanden op een hoge oeverwal. Dit gebied is tevens aangewezen als N2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Waarom 

Wij verkennen langs de oevers van de Koekoeksche Waard waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Door een beter leefgebied te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten, die thuishoren in de Nederrijn-Lek maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe 

We verbeteren de leefplekken in de Koekoeksche Waard door de oevers beter te maken. Dat betekent dat we meer planten en een aflopende oever toevoegen. Zo kunnen verschillende planten en dieren beter leven in de rivier. De oever is dan niet alleen een grens tussen land en water, maar helpt ook bij het hebben van meer verschillende planten en dieren in het gebied.

Maatregelen

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen