Veelgestelde vragen

De schetsontwerpfase is doorlopen. Het resultaat hiervan is het schetsontwerp. De komende periode wordt de voorlopig ontwerpfase verder vormgegeven. Onderdeel van de voorlopige ontwerpfase is het uitvoeren van (veld)onderzoeken. Met de input vanuit de onderzoeken en de omgeving wordt het voorlopig ontwerp opgesteld.   

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die via het contactformulier op de website of tot andere wijze tot ons komt, wordt beoordeeld op haalbaarheid en realiseerbaarheid binnen de kaders van het project. Aanvullingen op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Zodra hierop een akkoord is gegeven nemen we de aanvulling mee in ons ontwerp. Inbrengers ontvangen een terugkoppeling op de inbreng.

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.   

Via onze website samenwerkenaanriviernatuur.nl kunt u zich opgeven voor de nieuwsvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Die zal in de eerstkomende periode nog van algemene aard zijn, maar dan steeds meer worden toegespitst op specifieke rivieren, gebieden en/of uiterwaarden.   

  

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/koekoekschewaard  

Met de huidige kennis verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Moerbergse waard. In 2027 moeten alle KRW-projecten zijn afgerond. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp in 2023 en 2024 hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning. 

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com 

Wij zijn in gesprek met deze partijen. We inventariseren de wensen via 1-op-1 gesprekken, ontwerpsessies en via het contactformulier op deze website. Waar mogelijk proberen wij deze wensen mee te nemen in het ontwerp.  

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com of via het contactformulier

De boothelling zal ingepast worden in het ontwerp, het blijft mogelijk om via de helling een boot te water te laten gaan. 

Veiligheid is erg belangrijk. Er wordt daarom per maatregel zorgvuldig onderzocht hoe deze aangelegd moet worden rekening houdend met de recreatieve activiteiten die in het gebied plaatsvinden.  

Het blijft mogelijk om te vissen in het gebied.  

Er wordt rekening gehouden met de wens om te blijven zwemmen. Langs de oevers zal er zowel ruimte zijn voor de ontwikkeling van natuur als de mogelijkheid om te zwemmen. Hier zal over worden afgestemd met de campingeigenaren.  

De komende periode wordt er verder gewerkt aan het schetsontwerp. Er zullen daarom buiten nog geen werkzaamheden gaan plaatsvinden. Wel zullen er (veld)onderzoeken uitgevoerd gaan worden. Het kan daarom zijn dat u iemand langs de oevers aan het werk ziet. De (veld)onderzoeken zijn nodig om het ontwerp verder uit te werken.  

De belofte aan de Europese Unie is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.     

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans.   

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Koekoeksche Waard. 

 

Cookie-instellingen