Samen vernieuwen we de Randwijkse Uiterwaarden en De Rauwert

Samen vernieuwen we de Randwijkse Uiterwaarden

De Randwijkse Uiterwaarden is een zoekgebied waar we misschien natuurvriendelijke oevers willen maken. Dit gebied ligt aan de zuidkant van de Nederrijn-Lek, ter hoogte van Randwijk. Binnen de uiterwaarden loopt een zomerdijk en in de noordoosthoek staat een oude steenfabriek. Momenteel is het gebied met name in gebruik als (productie)grasland met een aantal akkers.

In 2010 is vanuit het programma Ruimte voor de Rivier ten westen van het gebied een hoogwatergeul aangelegd – bij het Lexkesveer - om een teveel aan water op te vangen en overstromingen te voorkomen. Daarbij is de voormalige dijk vervangen door een brug. In het verleden liep er al zo’n nevengeul door het gebied, maar die is later losgeraakt van de rivier. Het overgrote deel van de uiterwaard is nu overstromingsvrij, ook dankzij een zomerkade. Overstromingen die er nog wel zijn, vinden voornamelijk plaats in de winter en het vroege voorjaar. 

 

Waarom?

Een beter leefgebied voor dieren en planten die thuishoren rond de Nederrijn en de Lek, daar willen we samen voor zorgen. Diersoorten en planten ontbreken nu of komen beperkt voor in dit gebied. Daarom onderzoeken we nu langs de oevers waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. 

 

Hoe?

Een natuurvriendelijke oever kunnen we ontwikkelen door meer begroeiing en variatie aan te brengen, of oevers minder steil te maken. Planten en dieren moeten zich weer thuis gaan voelen bij de rivier. Dan draagt de oever ook bij aan de biodiversiteit in het hele gebied. 

 

Maatregelen

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

Nieuws over dit project

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250624"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Planning project

Momenteel kijken we welke oevers het beste natuurvriendelijk te maken zijn. In deze verkenningsfase bepalen we de beste locaties. Dan volgt een eerste ontwerp met onze ideeën hoe we dat het slimste kunnen doen. Dit schetsontwerp, dat we samen met overheden en betrokkenen maken, zal naar verwachting eind 2022 klaar zijn en presenteren we vervolgens in een publieksbijeenkomst. Daarna werken we het schetsontwerp verder in detail uit. 

 

Samenwerken en meedoen

Wil je meer weten over het project, of heb je een goed idee? 

•           Vul het contactformulier in op de website

 

Samenwerkende partijen

 

 

Meer weten of zien?

Deze informatie volgt nog.

Contact

Deze informatie volgt nog.

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.