Samen verbeteren we de riviernatuur in de Ossenwaard

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Ossenwaard

De Ossenwaard is een schiereiland in de gemeente Vijfherenlanden. Het eiland ligt naast het sluis- en stuwcomplex Hagestein, nabij Tull en ’t Waal. Het sluis- en stuwcomplex werd in de jaren ’60 aangelegd. Hierdoor werd de hoofdstroom van de Lek aangepast, waardoor de locatie van de Ossenwaard zich verplaatste naar de noordoever van de Lek. Door deze aanpassingen veranderde het gebied in een schiereiland met een nauwe toegangsweg tussen twee afgesneden delen van de rivier (de originele hoofdloop van de Lek). 

Op de Ossenwaard staat een oude steenfabriek. Het noordelijke deel van het eiland is grotendeels natuur. De oevers aan de noordoostkant zijn steil, afgewisseld met enkele zandstranden. De zuidelijke oevers zijn verhard voor het goed functioneren en veiligheid van het sluiscomplex.

Waarom? 

Langs de oevers van de Ossenwaard onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Dit doen wij om een betere leefomgeving te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, maar daar nu weinig of niet leven. Zo dragen we bij aan het doel van de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 


Hoe?

Met het optimaliseren van de oevers langs de Ossenwaard verbeteren we het leefgebied voor dieren en planten. Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals het verrijken van de oever met meer begroeiing en diversiteit en het aanleggen van een minder steile helling. Hierdoor creëren we een natuurlijke overgang tussen land en water.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om rivierhout bij de oever te plaatsen. Rivierhout biedt nabij de oever een interessant leefgebied voor wieren, algen en mossen en trekt daardoor weer andere dier- en plantsoorten aan.

Maatregelen

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen