Samen verbeteren we de riviernatuur in de Bosscherwaarden

Samen verbeteren we de riviernatuur in de Bosscherwaarden

De Bosscherwaarden ligt aan de binnenbocht van de Nederrijn tegenover de woonkern Ravenswaaij. Het gebied behoort tot de gemeente Wijk bij Duurstede in de provincie Utrecht en is gelegen aan Lekdijk-west. In de Bosscherwaarden staat een oude steenfabriek, deze steenfabriek is een beschermd Rijksmonument in eigendom van Stichting Utrechts Landschap.

Waarom  

Langs de oevers van de Bosscherwaarden onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren.  Door een beter leefgebied te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, maar daar nu ontbreken of beperkt voorkomen. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water om de waterkwaliteit op orde te krijgen. 

Hoe

De verbetering van de leefgebieden richt zich in Bosscherwaarden op het natuurvriendelijk maken van de oevers. Dit betekent het verbeteren van de oever door meer begroeiing, variatie en bijvoorbeeld een flauwer talud (en schuin stuk grond naast een rivier dat omhoog loopt naar een brug of tunnel, om het hoogteverschil tussen een bouwwerk en de grond te overbruggen) aan te brengen. Dit doen we zodat plant- en diersoorten zich (weer) thuis gaan voelen in de rivier. De oever is daardoor niet alleen een grens tussen land en water, maar draagt ook bij aan de biodiversiteit in het gebied. 

Maatregelen

  

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 

Rivierhout plaatsen

Dode bomen onder water zijn een goede leefomgeving voor waterplanten en -dieren. In de Nederlandse rivieren liggen op nog maar weinig plekken takken en bomen. We laten daarom op diverse plekken dode bomen in het water zakken en leggen ze veilig vast zodat ze zich niet meer kunnen verplaatsen.
Lees meer

 
 
Cookie-instellingen