Samen verbeteren we de riviernatuur in polder De Eendracht (Bolswaard)

Samen verbeteren we de riviernatuur in polder De Eendracht / Bolswaard

De Polder de Eendracht / Bolswaard ligt aan de linkeroever van de Lek. Het is een uitgestrekte uiterwaard van Vianen tot stroomafwaarts naar Lexmond. De uiterwaard ligt in de gemeente Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht.

Kenmerkend voor deze uiterwaard zijn de twee zandwinplassen. Dit zijn diepe plassen die zijn gegraven om er zand uit te halen. Deze zandwinplassen worden momenteel gebruikt als recreatieplas en jachthaven met bijhorende campinglocatie. Aan de westkant van de uiterwaard ligt ook een jachthaven met campinglocatie en het natuurproject ‘De Kersbergsrak’ Dit wordt ook wel de Bolswaard genoemd. De uiterwaard bestaat grotendeels uit landbouwgrond in combinatie met natuur.


Waarom? 

Langs de oever van Polder de Eendracht / Bolswaard onderzoeken we waar we de riviernatuur kunnen verbeteren. Dit doen wij om een betere leefomgeving te creëren voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in de Nederrijn-Lek, maar daar nu weinig of niet leven. Zo dragen we bij aan de Kaderrichtlijn Water en helpen we de waterkwaliteit op orde te brengen.


Hoe? 

Met het optimaliseren van de oevers langs de Polder de Eendracht / Bolswaard verbeteren we het leefgebied voor dieren en planten. Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals het verrijken van de oever met meer begroeiing en diversiteit en het aanleggen van een minder steile helling. Hierdoor creëren we een natuurlijke overgang tussen land en water.

Maatregelen

 

Natuurvriendelijke oevers

Door menselijke ingrepen in onze wateren zoals stenen oevers is het leefgebied voor veel waterplanten en -dieren achteruitgegaan. Veel van het oorspronkelijke ondiepe, luwe water is verdwenen en daarmee een ecologisch waardevol leefgebied. Met natuurvriendelijke oevers brengen we dat leefgebied terug.
Lees meer

 
Cookie-instellingen