Veelgestelde vragen Moerbergse Waard

De schetsontwerpfase is doorlopen. Het resultaat hiervan is het schetsontwerp. De komende periode wordt de voorlopig ontwerpfase verder vormgegeven. Onderdeel van de voorlopige ontwerpfase is het uitvoeren van (veld)onderzoeken. Met de input vanuit de onderzoeken en de omgeving wordt het voorlopig ontwerp opgesteld.  

Wij geven invulling aan het verbeteren van riviernatuur. De input die via het contactformulier op de website, publieksbijeenkomsten of op andere wijze ons bereiken worden op haalbaarheid en uitvoerbaarheid getoetst. Suggesties op het ontwerp die wij kansrijk achten leggen we voor aan Rijkswaterstaat. Bij akkoord nemen wij uw suggestie(s) mee in het ontwerp. Wanneer u input aanlevert ontvangt u altijd een terugkoppeling.  

Bij elk project wordt rekening gehouden met het 'meekoppelen' van andere maatregelen. Meekoppelkansen dragen niet direct bij aan het projectdoel maar kunnen onder voorwaarden wel tegelijkertijd worden uitgevoerd.  

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat op samenwerkenaanriviernatuur.nl. 

Wanneer het ontwerp zich in een verder stadium bevindt organiseren, communiceren we hierover op onze website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/moerbergsewaard

Met de huidige kennis verwachten we in 2026 een start te maken met het realiseren van KRW-maatregel in de Moerbergse Waard. In 2027 moeten alle KRW-projecten zijn afgerond. Tijdens de uitwerking van het voorlopig ontwerp in uiterlijk 2024 hopen we meer duidelijkheid te geven over de uitvoeringsplanning. 

Heeft u vragen over of suggesties voor dit project? Stuur uw vraag per mail naar loket-krwoost@arcadis.com 

Met een natuurvriendelijke oever willen we de natuur beter maken, zodat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. Het belangrijkste doel van dit plan is om de natuur gezond te houden. Op dit moment is er geen officiële wandelroute, maar is het wel toegestaan om te wandelen. Let op: wanneer het plan van de doorstroomopening is uitgevoerd is het niet meer mogelijk om hierover of langs te wandelen.

De natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd ten behoeve van de natuur. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. In de uitwerking van het ontwerp is de ecologische kwaliteit de basis. Recreatieve (neven)activiteiten worden niet meegenomen in het ontwerp, dit is namelijk geen doel binnen onze planvorming. In de huidige situatie ligt er geen officiële wandelroute, uit een wandelnetwerk, door de uiterwaard. De uiterwaard blijft wel toegankelijk voor onder andere wandelaars. Echter wanneer de doorstroomopening in het ontwerp wordt gerealiseerd, is het niet meer mogelijk om hierover of langs te wandelen.

Met een natuurvriendelijke oever willen we de natuur verbeteren, zodat er meer verschillende planten en dieren kunnen leven. Het belangrijkste doel van dit plan is om de natuur gezond te houden. We onderzoeken momenteel of de vismogelijkheden kunnen blijven bestaan.

De natuurvriendelijke oever wordt gerealiseerd ten behoeve van de natuur. Zo wordt het rivierengebied gevarieerder en rijker aan planten en dieren. In de uitwerking van het ontwerp is de ecologische kwaliteit de basis. Recreatieve (neven)activiteiten worden niet meegenomen in het ontwerp, dit is namelijk geen doel binnen onze planvorming.

Wij zijn in gesprek met deze partijen. We inventariseren de wensen via 1-op-1 gesprekken, ontwerpsessies en via het contactformulier op deze website. Waar mogelijk proberen wij deze wensen mee te nemen in het ontwerp.  

Heeft u vragen of suggesties voor dit project, dan kunt u deze stellen per mail via  loket-krwoost@arcadis.com of via het contactformulier.  

De belofte aan de Europese Unie is in 2027 voldoende schoon en gezond water te hebben in het gehele gebied. Voor die tijd moet zowel de planstudie zijn afgerond en moeten alle projecten gerealiseerd zijn. Om deze doelstelling te halen is GROW nu al begonnen aan het starten van de ontwerpprocessen (van maatregelen in uiterwaarden) en uitvoeren van de voorbereidende onderzoeken.     

Nederland is het land van dammen, stuwen en gemalen. Dit soort oplossingen houden ons land veilig en welvarend. Maar ze hebben ook een keerzijde, want de ecologische waterkwaliteit gaat er door achteruit. Gezond water is belangrijk voor ons allemaal. Daarom zet Rijkswaterstaat zich in voor herstel van het waterleven in en langs de rivieren. Zo brengen we het water weer in balans. 

GROW staat voor Green Rivers Open Wonders en is een samenwerking van verschillende adviesbureaus die in opdracht van Rijkswaterstaat de ontwerpen maken voor de Moerbergse Waard.  

Cookie-instellingen